Sijainti: Pääsivu / Tulevat tapahtumat / Kansainvälinen ilmastolakko Turussa / Globala klimatstrejken / Global Climate Strike

Kansainvälinen ilmastolakko Turussa / Globala klimatstrejken / Global Climate Strike

Olemme mukana järjestämässä ilmastomielenosoitusta. Osallistu sinäkin!
Milloin 24.09.2021
alkaa 12:00 loppuu 15:00
Missä Tuomiokirkkotori, Turku
Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
iCal

Ilmastolakko-mielenosoitus Tuomiokirkon edustalla 24.9. klo 12-15

Vaadimme jälleen oikeudenmukaisia ilmastotoimia päättäjiltä!

Tapahtumassa puhuvat muun muassa WWF:n nuorten edustaja Sara Nyman, ilmastotutkija Janne M. Korhonen sekä tulevaisuudentutkija Tuomas Kuhmonen. Tilaisuudessa on myös avoin mikki, joten osallistujat voivat tulla pitämään omia lyhyitä puheita! Musiikkia esittävät Barbora Xu (laulu ja kantele), Pete Santos (laulu) sekä dj Awak.

Tänä vuonna ympäri maailmaa on koettu hurjia sään ääri-ilmiöitä, ja Suomessakin kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma ja helteinen. Olemme nähnee,t ettei mikään planeetan kolkka tule säästymään ilmastokriisin vaikutuksilta. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt, esimerkiksi kuivuus, tulvat ja helteet yleistyvät, ja asettavat suuren määrän maapallon väestöstä ja luonnosta merkittävään vaaraan. Ilmastokriisi on jo täällä.

Ilmastokriisi ei kuitenkaan kohtele kaikkia samalla tavalla, vaan olemassa olevien järjestelmien rakenteet vaikuttavat vaikutusten jakautumiseen. Kaikkein eniten kriisin vaikutukset näkyvät köyhimpien ihmisten elämässä, kehittyvissä maissa ja jo valmiiksi syrjittyjen vähemmistöjen keskuudessa.

Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että rikkain prosentti päästää ilmakehään kaksinkertaisen määrän hiilidioksidia maapallon köyhimpään 50 prosenttiin verrattuna. Yleisesti ilmastokriisi koettelee eniten niitä alueita ja yhteisöjä, jotka ovat vähiten vastuussa sen synnystä. Meidän pitää tiedostaa tämä eriarvoisuus, kun puhumme ilmastokriisistä, ja sitä torjuessa täytyy toimet toteuttaa globaalisti ja paikallisesti oikeudenmukaisesti.

Jotta voimme välttää ilmastokriisin pahimmat vaikutukset, päästöjä on vähennettävä rajusti. Se tarkoittaa, että meidän pitää luopua fossiilisista polttoaineista ja lopettaa niiden louhinta, polttaminen ja käyttö. Tässä poliitikot ja vallanpitäjät ovat epäonnistuneet. Lupauksia ja tavoitteita on annettu, mutta sanat eivät ole muuttuneet teoiksi eikä aikaa ole enää hukattavaksi.

Planeetan sekä sillä elävän elämän hyvinvointi pitää asettaa etusijalle ja siksi kokoonnumme jälleen vaatimaan tarvittavia toimia. Kannustamme kaikenikäisiä ihmisiä koululaisista eläkeläisiin osallistumaan ilmastolakkoon yhteisen planeettamme ja tulevaisuutemme puolesta!

Pandemia ei ole ohi, joten otathan koronatilanteen huomioon osallistuessasi. Ethän tule paikalle sairaana, vältä fyysisiä kontakteja ja pidä etäisyyttä toisiin mielenosoittajiin. Suosittelemme käyttämään maskia.

Tapahtuman järjestävät Fridays For Future Suomi ja Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri.

Facebook-tapahtuma >>

Kylttipaja 21.9. >>


Globala klimatstrejken den 24 september i Åbo

Var: På Domkyrkotorget

När: 24.9. kl. 12-15

Igen kräver vi rättvisa klimatåtgärder från beslutsfattare!

Detta år har man upplevt extrema väderfenomen överallt i världen, och i Finland har sommaren varit ovanligt varm och het. Vi har sett att ingen del av planeten kommer att vara opåverkat av klimatkrisen. På grund av klimatförändringen kommer extrema fenomen, till exempel torka, översvämningar och värmebölja att bli vanligare och utsätter en stor mängd av människor och naturen för grav fara. Klimatkrisen är redan här.

Alla människor kommer dock ej att bli utsatta på samma sätt av klimatkrisen, utan strukturerna som finns påverkar delningen av konsekvenserna. Krisens effekter syns tydligast i de fattigaste människornas liv, i utvecklingsländerna och bland redan marginaliserade minoriteter. Senaste forskningarna har visat att koldioxidavtrycket hos den rikaste 1 procenten av samhället är nästan dubbelt jämfört med den fattigaste 50 %. Allmänt belastar klimatkrisen mest i de områden som är minst ansvariga för att ha skapat den. Vi måste vara medvetna om denna ojämställdhet när vi talar om klimatkrisen, och när man vidtar åtgärder mot den, måste de genomföras jämställd både globalt och lokalt.

Så att vi kan undvika klimatkrisens värsta konsekvenser, måste man strängt minska utsläpp. Det betyder att vi måste låta bli fossila bränslen och sluta bryta, brinna och förbruka dem. Politikerna och beslutsfattarna har misslyckats på detta. Löften och mål har givits men man har inte stått vid sitt ord och nu har man ingen tid att förlora. Planeten och välbefinnande av dem som lever på den måste prioriteras, och därför samlas vi igen för att kräva de åtgärder som behövs. Vi uppmuntrar människor i alla åldrar, från elever till pensionärer att delta i klimatstrejken för vår gemensamma planet och framtid!

Pandemin är inte över, så var så vänlig och ta coronasituationen i beaktande när du deltar. Delta inte om du är sjuk, undvika fysiska kontakter och håll tillräcklig avstånd från andra demonstranter.

The international climate strike September 24 in Turku

Where: At the Tuomiokirkontori square

When: September 24, 12-3 PM

We are once again calling for just climate action from decision-makers.

Fierce extreme weather events have been experienced around the world this year, and even in Finland the summer was exceptionally hot. We have seen that no corner of the planet will be safe from the effects of the climate crisis. Due to climate change, extreme weather phenomena such as droughts, floods, and hot weather will become more common and put a great portion of the world's population and nature at risk. The climate crisis is already here.

However, the climate crisis does not treat everyone in the same way, as the structures of the existing systems affect the division of the effects. The effects of the crisis are most visible in the poorest people's lives in developing countries and among already marginalised minorities. The latest studies have shown that the richest 1 percent emit twice as much carbon dioxide as the poorest 50 percent. In general, the areas and communities most afflicted by the climate crisis are those who are least responsible for it. We have to acknowledge this inequality when discussing the climate crisis, and the actions taken to combat it must be carried out justly, at both the global and local level.

To avoid the most severe effects of the climate crisis, emissions have to be cut drastically. This means that we will have to phase out fossil fuels and stop their mining, burning, and use. This is where politicians and the people in power have failed. Promises have been made and goals have been set, but words have not turned into actions, and there is no more time to waste. The well-being of the planet and the life on it must be made a priority, and therefore we are once again gathering to call for the needed actions. We encourage people of all ages from school-goers to pensioners to take part in the climate strike for our planet and future!

The pandemic is not over yet, so please take the COVID-19 situation into account while participating. Please do not come if you are ill, avoid physical contact, and keep your distance from the other demonstrators

 

Kuva: Ilmastomielenosoittajia Tuomiokirkon portailla. © Satu Suvanto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: