Sijainti: Pääsivu / Vaikuta!

Vaikuta!

Luonto-Liiton teemavuosikampanja 2019–2020

 

Luonto-Liiton vuosien 2019–2020 teemana on Vaikuta! Kampanjalla halutaan tuoda lasten ja nuorten ääntä kuuluvaksi ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. 

Vaikuta!-teemavuosien aikana Luonto-Liitto järjestää koulutuksia, työpajoja ja projekteja, joissa nuoret pääsevät mukaan vaikuttamistyöhön eri aihealueiden kautta. 

Vaikuta!-teemaa hyödynnetään myös Luonto-Liiton strategiauudistustyössä, jossa mietitään yhdessä, millaiselta tulevaisuuden Luonto-Liitto näyttää.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen


Kevään 2019 eduskuntavaalit tiivistävät ympäristöjärjestöjen yhteistyötä luonnonsuojelukysymyksissä.

Luonto-Liitto on mukana organisoimassa yhteistä ilmastokampanjaa, jonka keskiössä ovat järjestöjen yhteiset ilmastovaatimukset. Ilmastokampanja sisältää sekä poliittista asiantuntijavaikuttamista että poliittisen paineen luomista kansalaisyhteiskunnan toiminnan avulla. Luonto-Liitto järjestää mm. ilmastovaikuttamistapahtumia, jotka ovat osa monen eri kansalaisjärjestön yhteistä ilmastomobilisaatiota. Mobilisaation tavoitteena on nostaa ilmastonmuutos ensi kevään vaalien pääaiheeksi ja saada puolueet sitoutumaan riittäviin ilmastotavoitteisiin.

J
ärjestöjen yhteinen Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan myös uudelle eduskunnalle.

Lisätietoja:

  • Kestävän kehityksen kasvatuksella kohti eduskuntavaaleja 2019 (pdf)
  • Ratkaisuja ilmastonmuutokseen - ympäristöjärjestöjen esitykset vaaliohjelman tueksi (pdf)