Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Toimintaryhmät / Energia- ja ilmastotoiminta

Energia- ja ilmastotoiminta

 

Luonto-Liiton toiminnan yhtenä painopisteenä on energia- ja ilmastotoiminta.

Ilmastonmuutos uhkaa muuttaa koko maapallon elinolosuhteita ja tulevaisuutta. Muutos johtuu ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvusta ilmakehässä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa ja liikenteessä sekä maankäytön muutokset esimerkiksi maanviljelyn ja metsien häviämisen myötä ovat suurimpia syitä ilmakehän kasvavaan hiilidioksidipitoisuuteen.

Mitä Luonto-Liitto tekee?

Luonto-Liitto toimii energiansäästön ja aidosti uusiutuvien energianlähteiden puolesta, fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja ydinvoimaa vastaan. Luonto-Liitto kampanjoi energian säästämiseksi ja tukee ekologisesti tehokkaan tekniikan ja tuotantomenetelmien käyttöönottoa kotitalouksissa ja teollisuudessa.

Järjestö toimii kevyen ja julkisen liikenteen edistämiseksi, yksityisautoilun (ja turhien tiehankkeiden) vähentämiseksi, sekä toivoo yhteiskunnan suosivan tavaraliikenteessä ekologisia ja vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja.

Luonto-Liitto on mukana Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa, kansalaisjärjestöjen ilmastosivuilla (ilmasto.org) sekä useissa muissa järjestöjen välisissä yhteistyöprojekteissa.

Ilmari on Luonto-Liiton, Dodon, Maan ystävien ja Nuorten Akatemian yhteinen ilmastokasvatushanke, joka tutustuttaa yläkoulujen oppilaat ilmastonmuutokseen. Ilmari-hanke koostuu kolmesta osasta: Ilmari-vierailijoiden tekemistä ilmastonmuutos-aiheisista kouluvierailuista, ilmastokasvatus-opetusmateriaalista sekä nuorten suunnittelemista ilmastoprojekteista. Nuorten ilmastohuippukokous on yksi Ilmarin viime vuosien toiminta-areenoista.   

Syksyllä 2015 Luonto-Liitto toteutti Matkalla Pariisiin -hankkeen. Hankkeessa kasvatetaan nuoria kohti ympäristövastuullista kansalaisuutta sekä opitaan kansalaisvaikuttamisen monipuolisia menetelmiä. 

Lataa Matkalla Pariisiin -hankkeessa tuotettu Ilmastovaikuttamista kouluttamaan –menetelmäopas (pdf) täältä.


Ilmastoystävän vinkit eli mitä sinä voit tehdä


1. Vähennä omaa energiankäyttöäsi ja lämpimän veden kulutusta. Vaihda ekoenergiaan osoitteessa: www.ekoenergia.fi

2. Liiku julkisilla kulkuvälineillä, pyöräile ja kävele. Vältä lentämistä, laivamatkustamista ja autoilua.

3. Suosi ilmastoystävällistä kasvisruokaa. Vähennä lihansyöntiä.

4. Älä osta mitään ellei ole pakko, mieti kulutuksesi vaikutuksia.

5. Liity Luonto-Liittoon ja kannusta päättäjiä toimimaan tulevaisuutemme puolesta ja ottamaan ilmastoasiat huomioon päätöksenteossa.


Sivun kuva: Polttava kysymys -kampanja