Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Leirit / Leirilupaus

Leirilupaus

Luonto-Liiton leirilupaus

Hyväksytty Luonto-Liiton hallituksen kokouksessa 23.3.2012

Luonto-Liitto on valtakunnallinen lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö.

Luonto-Liiton leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään ja leikitään luonnossa:

 • Leirillä pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona.
 • Leirillä tutkitaan ympäristöä ja havainnoidaan luonnon tapahtumia.
 • Leirit tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia myönteisen luontosuhteen muodostumiseen.
 • Leirillä luonto on erottamattomasti mukana kaikessa toiminnassa koko leirin ajan.

Leirialueet soveltuvat lasten leiritoimintaan:

 • Leirialueella on selkeät rajat.
 • Leirialueeksi on valittu huolellisesti leirikäyttöön soveltuva alue. Leirit ovat asianmukaisesti varustettuja ja vastaavat odotuksia. Leirit järjestetään kauniissa ympäristössä, usein esimerkiksi järven tai meren rannalla.
 • Leiriä suunniteltaessa otetaan huomioon leiripaikan mahdollisuudet, leiriläisten ikä ja mahdollisuuksien mukaan leiriläisten erityisvaatimukset.

Lasten terveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta:

 • Leirin säännöt sovitaan yhdessä leiriläisten kanssa ja kerrotaan kaikille. Säännöt ovat koko henkilökunnan tiedossa.
 • Leireillä laaditaan turvallisuussuunnitelmat ja ne ovat henkilökunnan tiedossa.
 • Jokaisella leiriläisellä on telttakummi: vastuuohjaaja, joka huolehtii oman nimetyn telttansa lasten hyvinvoinnista ja viihtymisestä leirillä.
 • Vanhemmilta saatuja lasta koskevia luottamuksellisia tietoja ei luovuteta sellaisille tahoille, joille tieto ei ole lapsen turvallisuuden, terveyden yms. kannalta välttämätön.
 • Varmistetaan, että riittävän monella leiriohjaajilla on tarvittava ensiapu- ja turvallisuuskoulutus.
 • Keskuksissa on ajantasainen ensiapuvarustus ja kaikki leirin työntekijät (ohjaajat, johtajat, kokit) ovat perehtyneet varustukseen ja sen käyttöön.
 • Leiriläiset on vakuutettu.
 • Sairastapauksissa ollaan yhteydessä kotiin ja terveydenhoidon ammattilaisiin sekä tarvittaessa käydään lääkärissä.
 • Ohjaajat huolehtivat, että leiriläiset ottavat mahdolliset lääkkeensä oikein ja että lääkkeet ovat vain asianomaisten saatavilla.
 • Ohjaajat ovat lasten tavoitettavissa myös öisin.
 • Leirialueen rajat käydään läpi leiriläisten kanssa.
 • Uimavalvonta ja saunominen on leirillä aina täysi-ikäisen valvojan vastuulla. Valvontaan osallistuu aina vähintään kaksi ohjaajaa.

Leiriläisten perustarpeista pidetään huolta:

 • Ruokailuajat ovat säännölliset.
 • Leirillä tarjotaan monipuolista kasvisruokaa, ja ruokailutilanne on kiireetön.
 • Keittiöhenkilökunta on kokenutta ja sillä on valmiudet erityisruokavalioiden toteuttamiseen.
 • Keittiön toiminnassa huomioidaan leiriohjelma (esim. lasten poimimista marjoista voidaan paistaa piirakkaa poimijoille).
 • Pidetään huolta, että leiriläiset vaihtavat puhtaita vaatteita yllensä.
 • Pestään hampaat aamuin illoin.
 • Pestään kädet ennen ruokailuja.
 • Sadesään yllättäessä lasten vaatteet kuivataan.
 • Leiriläisten nukkumaanmeno- ja heräämisajat ovat säännölliset (leirillä saatetaan järjestää halukkaille leiriläisille ilta- tai yöretki, jonka jälkeen huolehditaan, että sille osallistuneet saavat nukkua riittävästi).
 • Leiriläisille turvataan mahdollisuus keskeytymättömään uneen ikäryhmästä riippuen vähintään 9–10 tunnin ajan yössä.
 • Leiriläisille järjestetään tarvittaessa kuljetus leiripaikalle.
 • Leiriläiset liikkuvat päivittäin monipuolisesti, kukin kykyjensä mukaan.

Leiriläisiä ohjataan omatoimisuuteen sekä toisten leiriläisten ja ympäristön kunnioittamiseen:

 • Huomioidaan erilaiset vakaumukset esim. ruokavalion ja ohjelman suhteen.
 • Panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Kiusaamista ei suvaita ja siihen puututaan heti.
 • Leiriläiset ovat tasavertaisia.
 • Leiriläisille annetaan myös vastuuta (esim. järjestäjänä toimiminen ruokailussa).
 • Leirillä retkeillään, liikutaan ja leikitään päivittäin luonnossa.
 • Leiriläisten erityistarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
 • Leiriohjelman hyvällä suunnittelulla pyritään leiriläisten ryhmäyttämiseen ja rakentamaan ohjelma niin, että leiriläiset tutustuvat toisiinsa ilman negatiivista kilpailua.
 • Luonto-Liiton leirit ovat Syrjinnästä vapaita (http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/syrjinnasta_vapaa_alue/).

Leirielämä poikkeaa kaupunkielämästä edukseen:

 • Leireillä ei käytetä rahaa.
 • Leireillä ei katsota telkkaria eikä pelata tietokonepelejä.
 • Leireillä ei käytetä henkilökohtaisia matkapuhelimia kuin poikkeustapauksissa.
 • Leireillä teini-ikäiselläkin on oikeus olla lapsi.
 • Leiriläiset eivät törmää alkoholi- tai tupakkamainontaan.
 • Myös nuortenleirit ovat päihteettömiä.

Työntekijät ovat taitavia ja heitä on riittävästi:

 • Leiriohjaajista ainakin osa on täysi-ikäisiä. Mukana on sekä miehiä että naisia. Leirillä saattaa toimia myös ala-ikäisiä apuohjaajia, jotka työskentelevät täysikäisten ohjaajien valvonnassa.
 • Leiriohjaajat ovat käyneet Luonto-Liiton leirinohjaajakoulutuksen. Suurella osalla heistä on kokemusta leireiltä tai kasvatus- tai sosiaalialan opintoja.
 • Leirijohtajat ovavat pääsääntöisesti työsuhteessa.
 • Koko henkilökunnalla on velvollisuus puuttua esim. vaaratilanteisiin ja sääntöjen rikkomiseen (ohjaajat, keittiöhenkilökunta).
 • Leirinjohtajalle voi soittaa jokaisena leiripäivänä ja keskustella hänen kanssaan lapsen leirin kulusta (soittoajat mainitaan aina leirikirjeessä).
 • Leirinjohtaja ottaa yhteyttä kotiin ongelmatilanteissa, esimerkiksi lapsen sairastuessa tai kovan koti-ikävän yllättäessä.
 • Leiriläisten erityistarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.