Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Kestävä elämäntapa

Kestävä elämäntapa

Miksi valita ekologisesti?

Maapallo ei kestä, jos jatkamme kuluttamista nykyiseen malliin. Tällä hetkellä viidesosa maapallon väestöstä kuluttaa lähes neljä viidesosaa sen resursseista. Tuo paljon kuluttava viidesosa olemme me länsimaiden asukkaat, jotka olemme tottuneet tuhlailevaan elämäntyyliin. Jos kaikki eläisivät ja kuluttaisivat meidän tapaamme, ihmisten tarpeita varten tarvittaisiin useamman maapallon luonnonvarat. Kulutuksen epätasainen jakautuminen aiheuttaa sen, että osalla maapallon asukkaista on aivan liikaa ja toisilla aivan liian vähän.

Kuluttaminen ei tuo onnea

Kuluttaminen ei tee ihmistä onnelliseksi, vaikka mainokset kaikkialla antavatkin niin ymmärtää. Päin vastoin tämänhetkinen kulutusmallimme ruokkii pinnallisuutta ja tyhjyyttä, jotka vievät poispäin aidosta onnesta ja ilosta. Meidän onnentavoittelumme tavaraa hamstraamalla ylläpitää surullista järjestelmää, jonka tuloksena köyhissä maissa kärsimys lisääntyy, kun tavaraa pitäisi tuottaa yhä enemmän ja halvemmalla.

Suomessa omaa ympäristökuormitustaan voi pienentää poikkeuksellisen helposti pienillä valinnoilla elintason laskematta. Itse asiassa vaihtoehtoisiin elämäntapoihin tutustuminen usein jopa lisää onnellisuutta, sillä näihin liittyy usein yhteisöllisyyttä ja kokemus oman toiminnan merkityksellisyydestä. Pidemmällä tähtäimellä kestävä elämäntapa lisää hyvän elämän mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville.

Valitsemalla vaikutat

Omat arkiset valinnat vaikuttavat siihen, myydäänkö lähikaupassa luomua tai pärjääkö ympäristömerkitty tuote muita paremmin markkinoilla. Bensaa säästämällä voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja metallia kierrättämällä vähentää ympäristölle haitallisen kaivostoiminnan tarvetta.

Täydelliseen ekoelämään ole aina mahdollisuutta, eikä siitä kannata hätääntyä. Jokainen voi kuitenkin kantaa kortensa kekoon ja pyrkiä ympäristöystävälliseen elämäntapaan pienin askelin. Esimerkiksi ruokaostoksilla käydään lähes päivittäin, ja vuosien myötä yhden ihmisen pienistä valinnoista kertyy huomattava vaikutus ympäristöön.

Helppo tapa päästä kiinni ekoelämään on päättää aluksi yksi aihe, josta etsii tietoa ja jonka saralla pyrkii parantamaan tapojaan. Kun uusista tavoista tulee rutiinia, on aika valita seuraava kehityskohde, vaikkapa julkisen liikenteen suosiminen tai ekologiseen kosmetiikkaan siirtyminen.

Vaikuttamisen aika on nyt

Juuri nyt ja tulevan vuosikymmenen aikana tehtävät päätökset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka maapallon tila kehittyy pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa. Aktiivisuudella voimme näyttää päättäjille, että odotamme heiltä rohkeita päätöksiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja torjumiseksi. Jokainen voi vaikuttaa myös lähipiirissään näyttämällä esimerkkiä ja kertomalla muille tavoista, joilla omia kulutustapoja voi muuttaa ympäristölle ystävällisemmiksi.

Ekologisia vaihtoehtoja kannattaa esitellä perheelle, ystäville ja muille kuluttajille hienovaraisesti. Omia valintoja koskevat asiat koetaan helposti hyvin henkilökohtaisiksi. Syyllistäminen aiheuttaa suuttumusta, eikä silloin haluta edes kuunnella uusia ehdotuksia. Ympäristöystävällisten valintojen tekeminen edellyttää kiinnostusta asiaan, kannustusta toimia oikein ja tietoa siitä, mitkä vaihtoehdot ovat oikeasti hyviä.

Vinkkejä ekoelämään

Säästä materiaalia.

Hanki uutta tavaraa vain todelliseen tarpeeseen. Suosi lainaamista ja vuokraamista tai kokeile, löytäisitkö tarvitsemasi kirpputorilta. Jos hankit uusia tavaroita, hanki kestävää, uudelleenkäytettävää tai kierrätettävää. Vältä myös ylimääräisiä ja kierrätyskelvottomia pakkauksia.

Vähentämällä turhaa kulutusta paitsi säästetään luonnonvaroja, vältetään myös tuotannon ja jätteen aiheuttamia ympäristöongelmia.

Tee harkittuja energiavalintoja.

Energiaa säästämällä voi vähentää sähkön kokonaiskulutusta ja uuden energiantuotannon tarvetta. Fossiilisten polttoaineiden kuluttaminen lisää ilmastonmuutosta, ja ydinenergian tuotantoon liittyy suuria ympäristöriskejä niin polttoaineen valmistuksessa kuin käytössäkin. Voit siirtää sähkösopimuksesi sellaiseen sähköyhtiöön, joka tarjoaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Myös kaukaa tuotujen elintarvikkeiden kuljetus vaatii fossiilisia polttoaineita. Suosimalla lähellä tuotettuja tuotteita voit vähentää tarpeetonta bensanpolttoa. Liikkumiseen on parasta käyttää polkupyörää ja julkisia kulkuvälineitä.

Katso, mitä syöt.

Ruokavalinnoilla on merkittävä vaikutus elämämme ympäristökuormitukseen. Lihatuotanto paitsi on eettisesti arveluttavaa, myös aiheuttaa ilmastonmuutosta edistäviä päästöjä. Maidontuotanto kulkee käsi kädessä lihatalouden kanssa. Onkin hyvä miettiä, millaisia tuotteita valitsee ja miltä osin eläinperäisiä tuotteita voisi korvata kasvispohjaisilla tuotteilla.

Lähiruuan suosiminen tukee pienempiä tuottajia ja vähentää ruuan kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Opettele vähitellen laittamaan herkullista kasvisruokaa esimerkiksi kirjastosta löytyvien ruokaohjekirjojen avulla. Saatat huomaamattasi edistää samalla myös terveyttäsi! On myös järkevää kiinnittää huomiota ruuan valmistusmääriin, jottei yli jäänyttä ruokaa tarvitse heittää roskiin.

Suosi reilua.

Reilun kaupan tuotteet eivät Pohjois-Euroopasta katsottuna ole lähiruokaa, mutta niihin liittyy kiistattomia eettisiä hyötyjä. Monet reiluina vaihtoehtoina löytyvät elintarvikkeet kuten kahvi ja hedelmät tuotetaan joka tapauksessa kaukana. Reilun kaupan tuotteista kehitysmaan tuottajat ja työntekijät saavat oikeudenmukaisen hinnan.  Reilun kaupan merkki takaa myös sen, että ympäristövaatimukset huomioidaan paremmin kuin tavanomaisessa tuotannossa.

Ota selvää.

Tässä esitetyt vinkit ovat suuntaa-antavia, ja ympäristömyönteisten valintojen tekeminen vaatii aina tapauskohtaista harkintaa. Onko kaukaa tuotu luomuomena parempi vaihtoehto kuin lähellä tuotettu, torjunta-ainein kyllästetty omppu? Kysymyksissä on hyvä etsiytyä samoja asioita pohtivien ihmisten seuraan. Mainiota tukea arjen valintoihin löytyy esimerkiksi Kulutus.fi-sivustolta.