Sijainti: Pääsivu / Tue toimintaa

Tue toimintaa

Susi on erittäin uhanalainen laji Suomessa, ja tarvitsee apuasi. Voit tehdä yksittäisen lahjoituksen tai liittyä susiryhmän tukijaksi.

Tukijamaksu on 10 euroa vuosittain, ja maksetaan lahjoituksena alla olevan ohjeen mukaan. ja lähetä ilmoitus maksusta yhteystietoinesi osoitteeseen toimisto@luontoliitto.fi.

Lahjoita

Lahjoita haluamasi summa (esimerkiksi 20 euroa) Luonto-Liiton tilille:

IBAN: FI62 1574 3007 1006 37
BIC: NDEAFIHH

Muista käyttää viitenumeroa: 5015011005

Lahjoituksesi käytetään suurpetojen suojelua edistävän nuorten ympäristötoiminnan sekä lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen, ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen toteuttamiseen sekä lapsille ja nuorille suunnatun tietopohjaisen materiaalin tuottamiseen.

Voit myös lähettää tiedon lahjoituksestasi osoitteeseen susiryhma@luontoliitto.fi

Kiitos susien puolesta!

 

Rahankeräyslupa:

Keräysluvan saaja: Luonto-Liitto ry

Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Keräysluvan numero: POL-2015-6635

Myöntämisajankohta: 18.6.2015

Toimeenpanoaika: 1.7.2015–30.6.2017 

Toimeenpanoalue: koko maa Ahvenanmaata lukuunottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Luonto-Liiton ja sen piirijärjestöjen järjestämän lasten ja nuorten luontoharrastus- ja ympäristötoiminnan, kerho- ja leiritoiminnan sekä koulujen kerho-, oppilaskunta- ja opintotoiminnan tukemiseksi. Kerätyillä varoilla tuotetaan materiaaleja, järjestetään koulutusta, leirejä, kursseja, retkiä ja luentoja sekä koordinoidaan toimintaa. Varoja käytetään myös alueellisen vastaavan toiminnan tukemiseen. Vuonna 2017 teemana on "Yhdessä luontoon", joka tuo alueellista toimintaa ympäri Suomen.