Sijainti: Pääsivu / Susitietoa / Susi

Susi

Susi

Kuva: Laura Uotila

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomessa elää Luonnonvarakeskuksen julkaisemien viimeisimpien (3.2017) arvioiden mukaan noin 150-180 sutta. Suomessa susi on luokiteltu koko 2000-luvun ajan erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

Susi on osa Suomen alkuperäisluontoa. Ihmisen ja suden rinnakkainelo samoilla alueilla on mahdollista. Sutta kohtaan tunnetaan paljon turhaa pelkoa ja vihaa.

Suomen susikanta on vaarassa kadota kokonaan. Kannan kehitys on ollut laskusuunnassa jo useamman vuoden ajan, eikä käännekohtaa ole näkyvissä. Tärkeimpänä yksittäisenä syynä kannan hupenemiselle on susien salametsästys, joka on laajamittaista metsästysrikollisuutta.

Susi ei ole ihmiselle yleensä vaarallinen. Sen aiheuttamat riskit ovat paljon pienempiä kuin esimerkiksi liikenteen riskit. Viimeksi suden on raportoitu tappaneen tai vahingoittaneen ihmistä 1880-luvulla. Tästäkin on epäselvyyttä, oliko kyseessä koiran ja suden risteymä.

Suden ystäviä löytyy sekä maaseudulta että taajamista, myös seuduilta jossa susia liikkuu.  Maaseudulla eläessäkin voi vaalia kunnioittavaa luontosuhdetta, johon kuuluu kaikkien luonnonvaraisten eläinten hyväksyminen osana ekosysteemiä.