Sijainti: Pääsivu / Susi tarvitsee puolustajia. Taistellaan yhdessä susien puolesta.

Susi tarvitsee puolustajia. Taistellaan yhdessä susien puolesta.

Pitkään valmisteltu suden kannanhoitosuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2019. Luonto-Liiton susiryhmä oli mukana valmistelemassa suunnitelmaa ja puolustamassa suomalaista sutta.
Susi tarvitsee puolustajia. Taistellaan yhdessä susien puolesta.

Kuva ja suunnittelu: Jyrki Sorjonen

Suunnitelmassa oli mukana paljon hyvääkin kuten mittavat kehitysideat viestinnän parantamisesta, jotta oikeaa tietoa levitettäisiin enemmän, vuoropuhelun kehittäminen hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välillä (esim. SusiLIFE-hankkeella) sekä kansainvälinen tutkimuksellinen yhteistyö rajanaapureidemme Ruotsin ja Venäjän kanssa. Kannanhoitosuunnitelmatyöryhmässä tunnistettiin ongelmia, joita reviiriyhteistyöryhmissä on syntynyt, kun edustusto ei ole tarpeeksi monipuolista suden suojelun näkökannalta. Isoimpana asiana hoitosuunnitelman julkistustilaisuudessa taas nousi susiasioiden parissa työskentelevien virkamiesten ja tutkijoiden maalittaminen sosiaalisessa mediassa – puheissa vedottiin median edustajiin, että he kiinnittäisivät huomiota siihen, ettei susivihaa ja maalittamista pahennettaisi ainakaan väärää tietoa levittämällä. Uutisissa kirjoitettiin hetken aikaa väärän levittämisestä ja kauhisteltiin sitä, että susiasioiden parissa työskenteleviä henkilöitä maalitetaan.

Samoihin aikoihin maa- ja metsätalousministeri Leppä lupaili kannattajilleen suden metsästyksen aloittamista. EU:n Eikä mennyt kauaa, kun otsikoihin nousivat kansanedustajien ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajan taholta syytökset Lukea kohtaan koskien kanta-arvioita ja susitutkimusta, mikä johtikin valitukseen oikeusasiamiehelle susiongelmasta. Tätä ennen EU-tuomioistuin oli juuri linjannut lokakuussa, että susi on tiukasti suojeltu laji, kaatolupien perusteita kiristettiin ja todettiin, ettei kannanhoidollista metsästystä voida perustella salametsästyksen ehkäisyllä, niin kuin Suomi oli tehnyt. Suojelujärjestöt EU-tasolla tulkitsivat linjauksen sudelle suotuisaksi, kun taas Suomen Metsästäjäliitto näki sen mahdollisuutena suden metsästykselle.

Näistä tapahtumista taas ei mennyt kauaa, kun MMM julkisti kokoavansa työryhmän suunnittelemaan suden metsästyksen aloittamista.

Näin suojelunäkökulmasta tuntuu epätodellista, että suden kannanhoitosuunnitelman konkreettisin osa on tällä hetkellä metsästyksen suunnittelu. EU-tuomioistuimen linjauksella, luonnonmonimuotoisuuden katoamisella tai hoitosuunnitelmassa mainitulla oikean tiedon jakamisella ei tunnu olevan mitään merkitystä, kun keskitytään miellyttämään niitä tahoja, joiden mielestä erittäin uhanalaisen suden tappaminen on ainoa keino ”elää” niiden kanssa. Samaan hengenvetoon kuitenkin tunnistetaan, että susi ei varsinaisesti olekaan se ongelma, vaan siihen projisoidaan monta muuta ongelmaa.

Susi tarvitsee puolustajia. Taistellaan yhdessä susien puolesta.

 

Mari Nyyssölä-Kiisla, puheenjohtaja

Luonto-Liiton susiryhmä