Sijainti: Pääsivu / Lähetä sähköposti Jari Lepälle!

Lähetä sähköposti Jari Lepälle!

Pyydämme, että lähetätte maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle sähköpostia ja pyydätte häntä perumaan ehdotuksen 20 suden tappamisesta.
Lähetä sähköposti Jari Lepälle!

Kuva: Christa Granroth

Hei kaikki Luonto-Liiton susiryhmän tukijat,

Pyydämme, että lähetätte maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle sähköpostia ja pyydätte häntä perumaan ehdotuksen 20 suden tappamisesta. Alla on malliviesti, mutta asian voi kirjoittaa myös omin sanoin.
Ministeri Jari Lepälle voi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: jari.leppa@eduskunta.fi

Kiitos paljon tuesta suden puolesta! 

--

Hyvä ministeri Jari Leppä,

Maa- ja metsätalousministeriön esityksen mukaan tulevana talvena on tarkoitus ampua 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Sudenmetsästys toteutettaisiin ampumalla neljästä perhelaumasta joko yksilöitä tai vakiintuneita pareja. Käytännössä tämä tarkoittaisi neljän elinvoimaisen susilauman hävittämistä.

Kannanhoidollinen metsästys romahdutti susikannan vuosina 2016–2018. Saman virheen toistaminen uudelleen on edesvastuutonta. Kannanhoidollisen sudenmetsästyksen into on suuri, sillä suden trofee (kallo, talja tai muu eläimen osa) on harvinainen ja arvostettu metsästysmuisto. Muutoin kuin kannanhoidollisesti ammuttua sutta ei saa pitää hallussa (Metsästyslain 41 a §:n 3 momentti).
Suunnitellun kannanhoidollisen trofeemetsästyksen lisäksi susia tapetaan poronhoitoalueella ja poliisin määräämillä poikkeusluvilla. Tämän lisäksi susia tapetaan laittomasti salametsästämällä ja susia menehtyy liikenteessä. Susia kuolee myös luontaisesti, joten kokonaispoistuma tulee olemaan paljon esitettyä 20 yksilöä suurempi.

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanlaiseksi lajiksi ja EU:n lainsäädännöllä tiukasti suojelluksi suden luontaisessa ympäristössä sekä myös ihmisasutuksen läheisyydessä. Yksilöiden tappaminen tulisi siis sallia vain erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. EU:n luontodirektiivin mukaan suojelusta voi poiketa vain sellaisessa tilanteessa, jossa muita ei-tappavia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, eikä yksilön tappaminen heikennä lajin suotuisan suojelutason saavuttamista sen luontaisella levinneisyysalueella.

Suden kohdalla päätöksiä tehtäessä puuttuu eläineettinen eläimen itseisarvoon perustuva näkökulma. Sudesta puhutaan numeroina ja vahinkoina, eikä arvokkaana osana suomalaista ekosysteemiä. Sudenmetsästys on epäeettistä ja ristiriidassa koko maailmaa uhkaavan luontokadon kanssa. Niin pitkään, kun metsästys on ainoa keino säädellä susikantaa, niin muiden vaihtoehtojen löytäminen on vaikeaa. 

Pyydän, että maa- ja metsätalousminiteriö peruu Teidän johdolla esityksen sudenmetsästyksen aloittamisesta.

Ystävällisin terveisin,

(Oma nimesi)