Sijainti: Pääsivu / Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!

Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!

Suomen harjoittama susipolitiikka on vihamielistä luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen riistakeskus on myöntänyt sudentappolupia, joista osa on tarkoitus kohdistaa kokonaisten susilaumojen hävittämiseen. Yksi hävitettävistä susilaumoista on Kainuun erämaassa elävä Saunajärven kahdeksan suden lauma. Lauman reviiri sijaitsee syrjäseudulla Venäjän rajan tuntumassa, eivätkä sudet ole aiheuttaneet harmia.

Suomen susipolitiikka rikkoo räikeällä tavalla EU-lainsäädäntöä, jota Suomen on velvollisuus noudattaa. Susi on Suomessa EU-lainsäädännöllä tiukasti suojeltu laji ja Luontodirektiivin artiklan 12 mukaisesti tahallinen tappaminen on kiellettyä. Tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto. Susi on Suomessa erittäin uhanlainen ja rauhoitettu laji.

”On käsittämätöntä, että Suomessa suden ei anneta elää edes erämaa-alueilla. Suomen valitsemaa susivihamielistä ja luontoarvoja runnovaa toimintatapaa ei pidä hyväksyä. Myönnettyjen sudentappolupien lisäksi sutta uhkaa lajiin kohdistuva jatkuva salametsästys”, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta.

Luonto-Liitto vetoaa viranomaisiin ja sisäministeriöön

Luonto-Liitto vetoaa Suomen poliisiin, rajavartiostoon ja sisäministeriöön sudentappolupien peruuttamiseksi. Riistahallintolain perusteella Suomen riistakeskus voi poliisin tai rajavartiolaitoksen esityksestä peruuttaa pyyntiluvan.

”Sudenmetsästyksen peruuttaminen on viranomaisten taholta perusteltua kokonaisuudessaan. Suomen päätös sudenmetsästyksen aloittamisesta 1.2.2022 on vakavassa ristiriidassa Suomea velvoittavan EU-lainsäädännön ja EU:n luontodirektiivin kanssa. Sudenmetsästys pitää pysäyttää”, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Luonto-Liitto teki susiaiheisen kantelun EU:n komissiolle joulukuussa 2021 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa. Lue kantelu Euroopan komissiolle täältä

 

Lisätiedot:

Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö
Puh. 040 533 3570
sami.saynevirta(a)luontoliitto.fi

Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava
Puh. 044 516 6227
francisco.sanchez(a)luontoliitto.fi

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
marinksusi(a)gmail.com
susiryhma(a)luontoliitto.fi 

www.luontoliitto.fi/susiryhma
www.facebook.com/susiryhma