Sijainti: Pääsivu / Luonto-Liitto jättää maa- ja metsätalousministeriön susityöryhmän

Luonto-Liitto jättää maa- ja metsätalousministeriön susityöryhmän

Maa- ja metsätalousministeriön suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen valmisteluryhmä on päätynyt EU-lainsäädännön vastaisesti kannattamaan kokonaisten susilaumojen ja susiparien metsästystä.
Luonto-Liitto jättää maa- ja metsätalousministeriön susityöryhmän

Kuva: Christa Granroth

Maa- ja metsätalousministeriön suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen valmisteluryhmä on päätynyt EU-lainsäädännön vastaisesti kannattamaan kokonaisten susilaumojen ja susiparien metsästystä. Luonto-Liitto ei voi allekirjoittaa tällaista julmaa tavoitetta ja eroaa siksi työryhmästä kokonaan.". Luonto-Liiton mukaan ministeriö keskittyy kuuntelemaan työryhmässä vain suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä.

Ministeriö ja työryhmä eivät kunnioita EU-lainsäädäntöä

Luonto-Liiton näkemyksen mukaan ministeriön asettaman työryhmän perimmäinen tavoite on suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen. Metsästys kohdentuisi yksittäisiin susiin, lisääntyviin susipareihin sekä kokonaisiin susilaumoihin. Tällainen susipolitiikka on julmuuden lisäksi EU-lainsäädännön vastaista.

Susi on Suomessa tiukasti suojeltu laji, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Viranomaisilla on velvollisuus parantaa suden suojelun tasoa, mutta sen sijaan ministeriö valmistelee kannanhoidollista metsästystä, jossa tapettu susi päätyisi metsästysmuistoksi suden ampuneelle henkilölle.

Sudensuojelijoiden ääni sivuutettiin

Luonto-Liitto kutsuttiin työryhmään sudensuojelunäkökulmasta ja antamaan ääni myös niille, jotka kunnioittavat luonnonvaraisia eläimiä ja haluavat säilyttää suden myös tuleville sukupolville. Luonto-Liitto on toistuvasti esittänyt työryhmässä vaihtoehtoja, tutkimuksiin nojaavia ja ei-tappavia keinoja, jotka edistäisivät ja mahdollistaisivat rinnakkaiselon suden kanssa. Luonto-Liiton kommentit on jätetty työryhmässä toistuvasti sivuun.

Ministeriön aikomus madaltaa suden populaatiotiheyttä tietyillä alueilla Suomessa on vastoin EU:n luontodirektiiviä. Ministeriö ei myöskään huomioi sitä, että tutkimusten mukaan susilaumojen ja lisääntyvien parien tappaminen päinvastoin lisää petovahinkoja ja sitä kautta heikentää suden hyväksyttävyyttä paikallisesti. Suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen on lisäksi este suden ja ihmisen välisen rinnakkaiselon kehittymistä.

”On hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan kun ministeriö edistää kaikin keinon sudenmetsästyksen aloittamista on käynnissä EU:n ja ministeriöiden rahoittama SusiLIFE -hanke, jonka tarkoitus on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa. On huolestuttavaa, että vaikka suurin osa suomalaisista ei harrasta metsästystä ja vastustaa susien tappamista, niin ministeriö keskittyy kuuntelemaan vain joidenkin suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä”, sanoo  Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

 

Suden salametsästys kuriin

”Suomessa salametsästys on susien yleisin kuolinsyy ja viranomaisten pitäisi pureutua tämän ongelman estämiseen järeämmillä keinoilla. Yksi perustelu kannanhoidollisen sudenmetsästyksen aloittamiseen on ollut salametsästyksen vähentäminen. Päinvastoin, tällainen linjaus voi epäsuorasti kannustaa salametsästykseen leviämiseen”, sanoo Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla.

Luonto-Liitto on huolestunut siitä, että maa- ja metsätalousministeriö keskittyy kuuntelemaan vain sudenmetsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä. Tällä hetkellä 68 % maailman selkärankaisten populaatioista on romahtanut ihmisen toiminnan johdosta. Tämän tiedon valossa ministeriön suunnitelmat ovat vääryys haavoittuvaa luontoa ja villieläimiä kohtaan.

 

Lisätiedot:

 

Francisco Sánchez Molina                                                                                     

Luonto-Liiton suurpetovastaava 

francisco.sanchez@luontoliitto.fi                                                   

+358 44 516 6227 

                                                                  

Mari Nyyssölä-Kiisla 

Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja

susiryhma@luontoliitto.fi 

+358 45 126 8068


www.luontoliitto.fi/susiryhma