Sijainti: Pääsivu / Luonto-Liiton vastine maa- ja metsätalousministeriölle: ”Emme hyväksy suden metsästystä!”

Luonto-Liiton vastine maa- ja metsätalousministeriölle: ”Emme hyväksy suden metsästystä!”

Luonto-Liitto on ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettamassa työryhmässä koskien susikannan hoitoa Suomessa. Luonto-Liiton tavoitteena on edistää suden suojelua, sekä ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, ei suden kannanhoidollista metsästystä. Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä.
Luonto-Liiton vastine maa- ja metsätalousministeriölle: ”Emme hyväksy suden metsästystä!”

Kuva: Christa Granroth

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tuoreessa tiedotteessaan 18.11., että suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee. Ministeriö on lähettänyt tiedotteen, jossa annettaan ymmärtää, että tämä olisi koko ministeriön asettaman työryhmän kanta asiaan. Luonto-Liitto ei tue maa- ja metsätalousministeriön lähettämän tiedotteen sisältöä.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet susikannanhoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa. Luontodirektiivissä määritellään, että suden metsästäminen voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, eikä suden tappaminen heikennä lajin suotuisan suojelutason saavuttamista sen luontaisella levinneisyysalueella.

”Tällä hetkellä on olemassa ja kehitteillä lukuisia susivahinkoja estäviä ennaltaehkäisykeinoja tuotantoeläinten ja metsästyskoirienkin suojaksi kuten petoaidat, metsästyskoirien suojaliivit ja äänikarkotteet. Lisäksi on tärkeä levittää asiallista ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sudesta ja lajin tärkeästä merkityksestä osana koko ekosysteemiä. Näillä tavoin voimme edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa rakentavassa hengessä. Emme hyväksy maa- ja metsätalousministeriön tavoitetta aloittaa suden kannanhoidollinen metsästys”, painottaa Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava.

Luonto-Liiton susiryhmä on julkaissut blogissaan syitä miksi ryhmä on mukana maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä. 

Lisätiedot:

Francisco Sánchez Molina, suurpetovastaava
francisco.sanchez(at)luontoliitto.fi
+358 44 516 6227

Sami Säynevirta, järjestöpäällikkö
sami.saynevirta(at)luontoliitto.fi
+358 40 560 7303