Sijainti: Pääsivu / Luonto-Liiton susiryhmä on lähettänyt kannanoton Uudenmaan riistakeskukselle 21.12.2017

Luonto-Liiton susiryhmä on lähettänyt kannanoton Uudenmaan riistakeskukselle 21.12.2017

Luonto-Liiton susiryhmä on lähettänyt kannanoton Uudenmaan  riistakeskukselle 21.12.2017

Kuva: Craig Jones Wildlife Photography

Luonto-Liiton susiryhmä tuo esiin mielipiteensä Uudenmaan riistakeskukselle saapuneeseen hakemukseen koskien kolmen suden tappamista.

Luonto-Liiton susiryhmä katsoo kaatolupahakemuksen perustelujen olevan kokonaisuudessaan hatarat viitaten erityisesti alueen osakkeiden arvon laskuun, ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen vähenemiseen ja susien uhkaan alueen luonnonvaraiselle eläimistölle. Hakemuksesta käy ilmi, että koko susilaumasta haluttaisiin päästä eroon. Sudenmetsästyksessä halutaan käyttää monenlaisia eri keinoja, myös keinovalolähdettä ja ajavia koiria.

Kun kyseessä on erittäin uhanalainen laji kuten susi, on ensisijaisesti keskityttävä mahdollisten petovahinkojen ennaltaehkäisyyn, kuten petoaitojen rakentamiseen lammastilojen eläinten suojaksi. Susien aiheuttamia vahinkoja ei voida pitää merkittävinä ja niistä on ollut mahdollisuus selvitä erilaisin suojauskeinoin. Ensisijainen keino on lisäksi suden karkotus. Sudet eivät ole aiheuttaneet alueella merkittävää vahinkoa. Susia ei ole näkynyt silloin, kun metsästäjät ovat lähteneet karkottamaan susia.

Viimeisten kuukausien aikana karkotuksia on tehty riistakamerakuvien perusteella, jolloin susi on näkynyt ainoastaan kameran ottamassa kuvassa. Tämä viittaa siihen, että sudet ovat arkoja ja välttävät ihmisiä. Kaatolupahakemuksen mukana tulleen karkotuslistan mukaan susia on näkynyt pääasiassa Antbyn riistakamerassa, mikä herättää epäilyn haaskan käytöstä kameran lähistöllä. On todennäköistä, että karkotusyrityksistä on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä, koska hakualue on niin suuri – sudet siirtyvät paikasta toiseen jahdin takia, eikä niiden ole annettu asettautua aloilleen.

Alueen susilauma on uusi ja laumasta on tapettu jo virheellisesti toinen laumanjohtaja ja lauman dynamiikkaa on häiritty voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa myös pihavierailuja.

Hakemus on ristiriitainen, sillä siinä todetaan, ettei edellinen sudenkaato ole muuttanut lauman käytöstapoja, minkä jälkeen todetaan, että metsästys tekisi susista arempia. Mikäli susilaumasta tapetaan susiyksilöitä, on ilmeistä, että tarkoituksena on tappaa sudet alueella edelleen ilmenevän susivihan takia.

Luonto-Liiton susiryhmä toivoo, että Uudenmaan riistakeskus hylkää Kim Kopran sudenkaatolupahakemuksen.

 

Mari Nyyssölä-Kiisla

Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja sp: mari.nyyssola-kiisla@luontoliitto.fi

p. 045 126 8086

 

Sami Säynevirta

Luonto-Liiton järjestöpäällikkö sp: sami.saynevirta@luontoliitto.fi

p. 040 560 7303