Sijainti: Pääsivu / Blogi / Suurpetoihin kohdistuviin metsästysrikoksiin suhtauduttava vakavammin

Suurpetoihin kohdistuviin metsästysrikoksiin suhtauduttava vakavamminLuonto-Liiton Susiryhmän mielestä suurpetojen salametsästykseen on puututtava tiukemmin. Metsästys on Suomessa yleinen ja suosittu harrastus, jolla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Salametsästystapaukset tulevat harvoin viranomaisten tietoon ja niiden selvittäminen takkuilee. Metsästysrikoksista annetut rangaistukset ovat liian lieviä.
Metsästyslain rikkomuksissa vahingonkärsijöinä ovat useimmiten eläimet, jotka eivät uhreina vaadi lainrikkojille rangaistuksia. Metsästäjien keskinäinen valvonta ei toimi, eivätkä kansalaiset ilmoita tietämiään metsästysrikoksia. Poliisin selvityksen (1) mukaan suurpetojen salakaadoista selvitetään hyvin pieni osa, vain 0 -10%. Koska vahingot eivät kohdistu ihmisiin, metsästysrikoksia ei yleensä pidetä yhteiskunnallisestikaan merkityksellisinä. Esimerkiksi suurpetojen kohdalla tahallisiakin lainrikkomuksia saatetaan pitää oikeutettuina.

Nykyisellään metsästysrikoksista annetut rangaistukset ovat niin lieviä, että niillä ei ole rikoksia ennaltaehkäisevää vaikutusta. Luonto-Liiton Susiryhmän mielestä rankaisukäytäntö ja metsästyksen valvontaan liikenevien resurssien niukkuus kuvastavat yleistä vähättelevää suhtautumista törkeisiinkin metsästysrikoksiin. Esimerkiksi Kajaanin käräjäoikeus päätti viime viikolla, ettei vuosina 1999 – 2002 kahden suden laittomaan tappoon ja yhden haavoittamiseen syyllistynyt mies saa teoistaan mitään seuraamuksia (2). Oikeus katsoi miehen toimineen kahdessa tapauksessa pakkotilanteessa koiriaan suojellakseen. Yhden suden tappo ei oikeuden mielestä ollut pakkotilanne, mutta oikeus totesi, ettei syytetyltä muunlaista suhtautumista tilanteeseen olisi voitu vaatia.

Kyseisessä tapauksessa tilanteiden pakottavuudesta ei ole muuta todistusta kuin miehen oma sana. Suden havaitsemiseen tai metsästyskoiran ja suden kohtaamiseen ei aina liity välitöntä vaaraa. Luonto-Liiton Susiryhmän mielestä metsästyskoirien suojelemiseksi on kehitettävä kestävämpiä ratkaisuja kuin susien ampuminen. Olisi myös saatava selkeät rajat sille, milloin saa ampua rauhoitetun eläimen suojellakseen omaisuuttaan. Pakkotilanteeksi ei tule tulkita pakottavaa halua ampua jokainen sattumalta kohdattu susi.

Lisätietoja
Anu Salminen, Luonto-Liiton Susiryhmän työntekijä p. 050-5361024, anusalmi(at)cc.joensuu.fi
Outi Ovaskainen, Luonto-Liiton Susiryhmän puheenjohtaja, 040-5707274, outi.ovaskainen(at)helsinki.fi
www.luontoliitto.fi/susiryhma

Lähteet
1) Poliisin erävalvonnan asiantuntijaverkoston selvitys metsästykseen liittyvistä rikoksista sekä metsästyksen valvonnan tilasta. 30.11.2001.
2) Kajaanin käräjäoikeus, tuomio 04/824, 8.9.2004
kuuluu seuraaviin kategorioihin: