Sijainti: Pääsivu / Blogi / Susilaumojen katoaminen on tutkittava

Susilaumojen katoaminen on tutkittava

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan susilaumojen määrä Suomessa on vähentynyt. Luonto-Liiton susiryhmän mielestä syy laumojen häviämiseen pitää selvittää.
Susilaumojen katoaminen on tutkittava

Kuva: Christa Granroth

Viime viikolla Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi arvion susilaumojen määrästä Suomessa. Arviossa todetaan, että laumojen määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Erikoista asiassa on, että viime vuoteen verrattuna tiettyjen alueiden laumoista ei ole enää lainkaan havaintoja. Tämän kaltainen tieto antaa viitteitä siitä, että kokonaisia susilaumoja on kadonnut. Viime vuonna susilaumoja on ollut esimerkiksi Virtojen, Ähtärin, Keuruun sekä Heinolan seuduilla. Tänä vuonna näiltä alueilta havaintoja ei ole lainkaan. Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että ainakin kolme susilaumaa on saattanut hävitä.

”Susilaumojen häviämisen syy pitää selvittää. Äkillinen susien katoaminen tietyltä alueelta saattaa viitata rikollisuuteen. Susikannan kestävyyttä uhkaa valtion harjoittaman suurpetopolitiikan lisäksi lajiin kohdistuva salametsästys”, sanoo Luonto-Liiton susiryhmän varapuheenjohtaja Suvi Kolu.

Suomen susikanta ei ole jakautunut tasaisesti, vaan tiivistymiä ja tyhjiöitä löytyy. Poronhoitoalue kattaa liki 40% Suomen pinta-alasta, mutta vakiintunutta susikantaa alueella ei ole. Jos susi siirrettäisiin tiukemman suojelun piiriin myös Lapissa, tämä mahdollistaisi susien levittäytymisen alueelle ja tällä tavalla saataisiin tasaisemmin levittäytynyt susikanta koko maahan.

”Lapissa elävien erittäin uhanalaisten susien metsästys ei ole luonnonsuojelullisesti hyväksyttävää tai kestävää. Lapin sudet voidaan pelastaa ainoastaan EU:n luontodirektiivin päivittämisen kautta ja porotalouselinkeinoa muuttamalla. Susi on luokiteltava poronhoitoalueella nopeasti EU:n luontodirektiivin uhanalaisuusliitteeseen IV”, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta.

Suden suotuisan suojelun minimitasoksi on määritelty 25 vakiintunutta ja lisääntyvää susilaumaa. Tämä ei toteudu Suomessa tällä hetkellä. Osa susilaumoista on juuri muodostuneita kuten Uudellemaalle asettautunut Raaseporin lauma. Lauma on saanut vasta ensimmäiset pennut, eikä sen olemassaolo ole siten vielä vakiintunut. Susikannan tulee olla myös geneettisesti kestävällä tasolla, eikä pelkkä yksilöiden tai laumojen määrien laskeminen ole järkevää.

Suden vakavan ja epäselvän tilanteen takia Suomessa kokeiluun otetulle susien kannanhoidolliselle metsästykselle ei ole perusteita. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteina on ollut muun muassa salametsästyksen kitkeminen sekä susikannan kasvattaminen. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Tämän lisäksi kannanhoidollinen metsästys rikkoo EU:n luontodirektiiviä ja on perusteltua, että kannanhoidollista metsästystä ei jatketa. Susien kohdalla on tärkeää ottaa käyttöön vahinkojen ennaltaehkäisykeinot kuten kotieläinten suojausmenetelmät ja jakaa asiallista tietoa. Vain tällä tavalla suden olemassaolo olennaisena osana Suomen luontoa voidaan turvata jatkossa. Suomessa elää Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän arvion mukaan 220–245 sutta. 

 

Lisätiedot:

Suvi Kolu, Luonto-Liiton susiryhmän varapuheenjohtaja

p. 045 636 3591

suvi.kolu(at)gmail.com

 

Sami Säynevirta, järjestöpäällikkö

p. 040 560 7303

sami.saynevirta(at)luontoliitto.fi

 

www.luontoliitto.fi/susiryhma

www.salakaadotseis.fi