Sijainti: Pääsivu / Blogi / Suomen susipolitiikka kestämätöntä. Suurpetoasiat siirrettävä ympäristöministeriölle

Suomen susipolitiikka kestämätöntä. Suurpetoasiat siirrettävä ympäristöministeriölleEuroopan komissio aloittaa oikeustoimet Suomea vastaan susien metsästyksen takia. Suomalaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat kritisoineet susipolitiikkaa samoista syistä koko maamme EU-jäsenyyden ajan. On ikävää, että asiaan suhtaudutaan vakavasti vasta, kun valtiota uhkaa sakko.

Susi on Suomessa uhanalainen eläin. On merkillistä, että Suomen 160 yksilön ympärillä käydään jatkuvasti kovasanaista keskustelua, ikään kuin kysymys olisi valtavasta ongelmasta. Monissa Euroopan maissa susikanta on Suomeen verrattuna moninkertainen. Esimerkiksi Italiassa susi ja ihminen näyttävät pystyvän elämään rauhassa rinnakkain.

Suomessa, jossa ylintä päätäntävaltaa metsästysasioissa käyttää maa- ja metsätalousministeriö (MMM), susien järjestelmällinen metsästys on sallittu kaatolupien perusteella. Tämä on EU-komission mielestä ympäristölainsäädännön vastaista, koska susi kuuluu luontodirektiivissä mainittuihin lajeihin, jotka on tiukasti suojeltu. Näiden eläinten tappaminen on direktiivin mukaan sallittu vain, jos tappaminen ei vaaranna lajin suotuisan suojelun tasoa tai jos tietty yksilö on esimerkiksi aiheuttanut erityisen suuria vahinkoja.

Luonnonsuojelujärjestöt ovat yrittäneet saada muutosta Suomen laittomaan susipolitiikkaan jo kymmenen vuoden ajan. MMM ja muut viranomaiset eivät ole ottaneet vaatimusta vakavasti.

Tulkintaeron keskiössä on MMM:n tapa jakaa sudelle kaatolupia poronhoitoalueen ulkopuolelle ilman, että pyynti kohdistuisi pelkästään vahinkoa aiheuttaneisiin eläimiin.

"Päinvastoin, viimeksi tänä syksynä ministeriö myönsi viisi pyyntilupaa Kainuun riistanhoitopiirille. Luvat käytettiin kestävän metsästyksen sääntöjen vastaisesti siten, että ensimmäiseksi ammuttiin lauman johtajauros, mikä johtaa helposti lauman hajoamiseen ja sitä kautta kasvavaan kotieläinvahinkojen riskiin", toteaa Luonto-Liiton susiryhmän työntekijä Anu Salminen.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole pystynyt täyttämään viranomaisille asetettuja vaatimuksia, joiden tavoitteena on suden suotuisan suojelutason saavuttaminen.

"MMM on levitellyt käsiään tiettyjen riistanhoitopiirien omavaltaisen ja laittoman petopolitiikan hoidon edessä, eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin salametsästyksen kitkemiseksi. Onkin kysyttävä, eikö olisi sittenkin parempi siirtää suurpetoasiat ympäristöministeriön hoidettavaksi, kuten luonnonsuojelujärjestöt ovat moneen kertaan ehdottaneet", Anu Salminen sanoo.

Positiivinen signaali MMM:n suunnalta on ollut sen aktivoituminen susivahinkojen ennaltaehkäisyssä, nimenomaan susiaitojen rakentamiseen ohjatun rahallisen tuen muodossa. Juuri tällaiset toimet ovat luontodirektiivin tarkoittamaa kestävää petopolitiikkaa.

Susiryhmä on Luonto-Liiton toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää suurpetojen suojelua Suomessa. Susiryhmä pyrkii levittämään tutkimuspohjaista tietoa suurpetojemme elintavoista, vaikuttamaan asenteisiin sekä vähentämään turhaa pelkoa ja vihaa petoja kohtaan.

Lisätietoja:
Anu Salminen, Luonto-Liiton Susiryhmän työntekijä, 050 5361024, anusalmi(at)cc.joensuu.fi
Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö, 040-560 7303, sami.saynevirta(at)uontoliitto.fi
http://www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: