Sijainti: Pääsivu / Blogi / Suomen on tehtävä muutoksia susipolitiikkaansa

Suomen on tehtävä muutoksia susipolitiikkaansa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi tänään tuomionsa Suomen sudenmetsästystä koskevasta kanteesta. Luonto-Liitto vaatii, että viimeistään nyt suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen on alettava ottaa luontodirektiivi tosissaan ja muuttaa kritiikkiä saanutta
petopolitiikkaa hyväksyttävämmäksi.

EY-tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että Suomen on tarkistettava tapoja, joilla luontodirektiiviä susien kohdalla maassamme sovelletaan. Myös poliittisilla foorumeilla kannattaa unohtaa epärealistiset puheet susimäärän pienentämisestä.

Vuonna 2005 valmistunut Suomen susikannan hoitosuunnitelma ei ole ratkaissut sitä ongelmaa, että kaatolupakiintiöitä myönnetään edelleen ilman todellisia, direktiivin vaatimia perusteita. Luvat on jatkossa yksilöitävä entistä tarkemmin niin, että niillä kaadetaan vain
kohtuuttoman suurta haittaa aiheuttaneita yksilöitä. Yksittäiset vahingot tai satunnaiset pihan läheisyydessä käynnit eivät kaatolupaan riitä.

-Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan pienin mahdollinen elinvoimainen susikanta. Kannan ei siten voida sanoa olevan vieläkään turvattu, vaikka se onkin kasvanut vuodesta 2002, jonka tilanteeseen kanne perustui, toteaa susiryhmän puheenjohtaja Mervi Laaksonen.

Vaikka muut kohdat kanteesta hylättiin, Luonto-Liitto korostaa, että pyyntilupakiintiöiden lisäksi susikannan hoidon ja -suojelun suurimpina kompastuskivinä ovat petovahinkojen ennaltaehkäisy ja salametsästys.

Petovahinkojen ennaltaehkäisyssä Suomi on ottanut askeleita oikeaan suuntaan, mutta tällä saralla on vielä paljon tehtävää. Maa- ja metsätalousministeriön olisi entisestään kehitettävä järjestelmää, jolla karjanomistajat saavat susiaita-avustuksia. Määrärahoja olisi myös lisättävä sitä mukaa, kun susien levittäytyminen uusille alueille lisää suojaustarvetta. Entistä suurempaa huomiota olisi lisäksi kiinnitettävä muihin ennaltaehkäisykeinoihin, kuten laumanvartijakoiriin ja metsästyskoirien suojaukseen.

Salametsästys on suomalaisen eränkäynnin häpeätahra, johon on puututtava tarmokkaasti. Erävalvontaa on lisättävä, metsästysrikoksista annettavia tuomioita kovennettava ja asenteita muokattava salametsästyksen tuomitsevaan suuntaan.

Suomen tulisi olla ylpeä villistä luonnostaan ja etsiä keinoja suurpetojen ja ihmisen parempaan rinnakkaineloon. Samalla myös luontodirektiivin - ja kotimaisen metsästyslain - vaatimukset täyttyvät.

Lisätiedot:

Mervi Laaksonen, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja, 050 336 8400, mervi.koskela(at)luontoliitto.fi

Anu Salminen, Luonto-Liiton susiryhmän työntekijä, 050 536 1024, anu.salminen(at)luontoliitto.fi

http://www.luontoliitto.fi/susiryhma

kuuluu seuraaviin kategorioihin: