Sijainti: Pääsivu / Blogi / Sudenkaatolupien myöntämistä harkittava tarkemmin

Sudenkaatolupien myöntämistä harkittava tarkemmin

Suden satunnainen vierailu taajama-alueella ei ole häiriökäyttäytymistä

Jälleen kerran kaikki Kainuun riistanhoitopiirin sudenkaatoluvat myönnettiin jahtikauden alussa. Myöhemmin ilmaantuviin tarpeisiin ei riistanhoitopiirillä enää ole lupia, vaan nämä on haettava maa- ja metsätalousministeriöstä. Luonto-Liiton susiryhmän mielestä lupien myöntämistä olisi harkittava nykykäytäntöä huomattavasti tiukemmin.

Kainuun riistanhoitopiiri myönsi Kajaanin alueelle luvat kahden suden kaatamiseen. Luvat käytettiin radiopannoitetun Lulu-suden ja sen seurassa liikkuneen uroksen tappamiseen. Luonto-Liiton susiryhmä paheksuu lupien myöntämistä.

Myöntämisperusteena on käytetty yleisen turvallisuuden vaarantumista. Kyseisten susien on katsottu olleen poikkeuksellisen pelkäämättömiä ihmistä kohtaan. Taajama-alueella vierailun katsotaan olleen riittävä syy susien poistamiseen. Varsinaisia vahinkoja näiden susien ei tiedetä aiheuttaneen.

"Sudenkaatolupien tulisi kohdistua vain toistuvasti vahinkoa aiheuttaviin susiin, eli yksilöihin, jotka ovat oppineet käyttämään koiria tai karjaa ravinnokseen. Kohdistamalla luvat oikein voidaan estää suden tottumista ihmiseen", sanoo Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mervi Koskela.

Susi pyrkii välttämään ihmisasutusta, mutta tiheämmin asutuilla alueilla on luonnollista, että toisinaan susi ja ihminen kohtaavat. Tämä ei ole sudelle poikkeuksellista käyttäytymistä. Susiryhmä peräänkuuluttaa asiallista susitietoutta vähentämään tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja.

Vaihtoehtoisia ongelmanratkaisutapoja olisi mietittävä huolellisemmin kussakin tapauksessa. Susien tappaminen ei poista petojen aiheuttamaa pelkoa, sillä Lulun ja uroksen jättämä tila on nyt muiden, kuten nuorten reviiriään hakevien, susien käytössä.

Susiryhmä on Luonto-Liiton toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on toimia Suomen suurpetojen suojelun edistämiseksi. Susiryhmä pyrkii levittämään tutkimuspohjaista tietoa suurpetojemme elintavoista, vaikuttamaan asenteisiin sekä vähentämään turhaa pelkoa ja vihaa petoja kohtaan.

Lisätiedot:

Mervi Koskela, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja,
050 336 84 00, mervi.koskela(at)luontoliitto.fi

Anu Salminen, Luonto-Liiton susiryhmän työntekijä,
050 536 1024

www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: