Sijainti: Pääsivu / Blogi / Saako Suomessa ampua seurauksitta minkä tahansa suden?

Saako Suomessa ampua seurauksitta minkä tahansa suden?Luonto-Liitto kanteli Nurmeksen poliisin susipäätöksestä.

Luonto-Liiton susiryhmä kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Nurmeksen poliisin toimista niin sanotussa Kuohatin suden tapauksessa. Poliisin päätös olla ryhtymättä esitutkintaan on susiryhmän mielestä väärä, sillä metsästäjät rikkoivat sudenkaatolupansa ehtoja.

Viime syksynä maa- ja metsätalousministeriö myönsi pyyntiluvat kuudelle sudelle Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirin alueella. Luvat jakautuivat lieksalaisille ja nurmeslaisille metsästysseuroille. Riistanhoitopiiri kirjasi pyyntilupien ehdoksi sen, että ne tulee käyttää Lieksan ja Nurmeksen rajalla eläneen, koiravahinkoja aiheuttaneen susilauman poistamiseen. Pyyntiluvissa edellytettiin myös, että metsästäjät ovat ennen jahtia yhteydessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkijoihin, jotta varmistutaan siitä, että juuri oikeat eläimet ammutaan.

Maaliskuussa Nurmeksen Kuohatissa ammuttiin kuitenkin toiseen laumaan kuulunut susi, jolle siis ei ollut kaatolupaa. Ammuttu susi oli RKTL:n pannoittama tutkimuseläin. Metsästäjät eivät olleet lupaehtojen mukaisesti yhteydessä tutkijoihin ennen metsästyksen aloittamista. He eivät myöskään havainneet tähtäävänsä väärää eläintä, vaikka sillä oli lähetinpanta kaulassa.

Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri jätti Nurmeksen poliisille tutkintapyynnön heti tapahtuman jälkeen. Riistanhoitopiiri pyysi poliisia selvittämään, olivatko metsästäjät rikkoneet pyyntilupansa ehtoja. Nurmeksen poliisi ilmoitti 23.5., ettei se aloita esitutkintaa asiassa. Poliisi ilmoitti syyksi sen, ettei suden pyyntilupaan merkittyjen ehtojen rikkominen ole rangaistavaa. Poliisin mukaan ei myöskään ollut näyttöä siitä, että metsästäjät olisivat aikoneet ampua muun kuin luvan tarkoittaman eläimen.

Luonto-Liiton susiryhmä ei hyväksy Nurmeksen poliisin tulkintaa tapahtumista. Susiryhmä on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko tapaus hoidettu laillisesti. Susiryhmä on huolissaan siitä, että kaatolupien ehtoja ei pidetä juridisesti sitovina. Jos tämä tulkinta on oikea, Suomessa saisi sudenmetsästyskaudella ampua minkä tahansa suden seurauksitta, kunhan kaadettujen eläinten kokonaismäärä säilyy ennalta sovitussa.

Lisätiedot:

Anu Salminen, Luonto-Liiton susiryhmän työntekijä,
050 536 1024,
anusalmi(at)cc.joensuu.fi

Mervi Koskela, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja,
050 336 8400, mervi.koskela(at)dnainternet.net

www.luontoliitto.fi
www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: