Sijainti: Pääsivu / Blogi / Metsästysrikolliset saatava kuriin – sudenkaatoluvat jäädytettävä toistaiseksi

Metsästysrikolliset saatava kuriin – sudenkaatoluvat jäädytettävä toistaiseksi

Luonto-Liiton susiryhmä on huolissaan susien lisääntyneestä salametsästyksestä. Susiryhmä katsoo, että nykytilanteessa poikkeuslupien myöntäminen susien tappamiseen on törkeää ja vesittää elinvoimaisen susikannan syntymisen. Suomen susikanta on edelleen pieni.

Susien kaatolupien myöntäminen tulisi jäädyttää kunnes riistaviranomaiset ja lainsäätäjät ovat tehneet merkittäviä parannuksia metsästysrikoksia koskevaan lainsäädäntöön, metsästyksen valvontaan sekä hallintokäytäntöihin, jotka koskettavat kaatolupien myöntämistä. Metsästysrikoksista annettavia rangaistuksia tulee koventaa ja ottaa käyttöön törkeän metsästysrikoksen rikosnimike.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan Suomen susikanta on viimeisen vuoden aikana taantunut 250-270 yksilöstä noin 200 yksilöön. Kuluvalla metsästyskaudella maa- ja metsätalousministeriön sekä riistanhoitopiirien myöntämillä luvilla on kaadettu koko maassa 26 sutta. Susia on kadonnut enemmän kuin niitä on luvallisesti kaadettu.

- Kaatolupien myöntäminen tulisi siirtää kokonaan valtakunnan tasoiselle hallintoviranomaiselle. Luottamusmiesjohtoiset riistanhoitopiirit sekä paikalliset metsästäjät ovat osoittaneet, että heillä ei ole halua säilyttää elinvoimaista susikantaa Suomessa, toteaa susiryhmän puheenjohtaja Mervi Laaksonen Kuhmosta.

Kuluvan metsästyskauden aikana metsästäjät ovat Itä-Suomessa pyrkineet kaatamaan riistanhoitopiirien myöntämillä luvilla erityisesti lisääntyviä eli niin sanottuja alfa-yksilöitä, mikä vaikuttaa merkittävästi Suomen susikannan kehitykseen. Susikantaa tulee hoitaa koko valtakunnan tasolla ottaen huomioon myös yhteydet Skandinaviaan ja Venäjälle. Suomessa tulee siirtyä käytäntöön, jossa lupia myönnetään vain vahinkoa aiheuttaneiden yksilöiden ampumiseen.

Susiryhmä vaatii hallitukselta ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriltä toimenpiteitä suurpetojen suojelemiseksi ja suurpetovahinkojen korvauskäytäntöjen parantamiseksi. Resursseja tulee kohdistaa erityisesti susitutkimukseen ja kannanseurantaan. Erävalvojien verkosto on Suomessa olematon ja metsästysrikoksesta kiinnijäämisen riski pieni.

Lisätiedot:

Mervi Laaksonen, susiryhmän puheenjohtaja, 050 3368400
Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö, 040 5607303

www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: