Sijainti: Pääsivu / Blogi / Luonto-Liitto vaatii poliisin myöntämien sudenkaatolupien järkeistämistä

Luonto-Liitto vaatii poliisin myöntämien sudenkaatolupien järkeistämistäPoliisi myöntää lupia vaaraa aiheuttavien susien kaatamiseksi vaihtelevin perustein. Luonto-Liitto vaatii poliisilain nojalla tehtävien päätösten perusteiden selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista, jotta erittäin uhanalaisia eläimiä ei tapettaisi turhaan.

”Poliisin myöntämissä luvissa ei ole selvää linjaa. Lupien myöntäminen on täysin riippuvaista siitä, miten poliisi kussakin tapauksessa tulkitsee lakia”, toteaa Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Sami Lyytinen.

Poliisin myöntämät luvat eivät vähennä maa- ja metsätalousministeriön vuosittain myöntämien kaatolupien määrää. Ministeriö on myöntänyt kuluvalle metsästyskaudelle 20 sudenkaatolupaa. Poliisi taas on myöntänyt lupia kaudella tähän mennessä viisi. Luonto-Liitto näkee käytännön ongelmallisena.

”On kummallista, että poliisin myöntämien lupien määrä ei vähennä maa- ja metsätalousministeriön ilmoittamaa metsästyslain mukaista maksimikiintiötä. Tämä sotii suotuisan suojelutavoitteen saavuttamista vastaan”, kommentoi Lyytinen.

Luonto-Liiton näkemyksen mukaan kaatolupien myöntämisen taustalla on usein aiheetonta huolta susien muodostamasta uhasta. On vaarana, että normaalisti käyttäytyvät sudet leimataan perusteettomasti häirikköeläimiksi, jolloin lajin uhanalaisuus nähdään toisarvoisena seikkana kaatolupien myöntämistä harkittaessa.

”Suomi ei myöskään noudata kansainvälisiä säädöksiä uhanalaisista eläimistä, vaikka niihin olemme EU-jäsenmaana sitoutuneet. Suomeen tarvitaan kestävän susikannan kestävä kansa”, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta.

Susi luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi eläinlajiksi, jonka selviytymiselle suurin uhka on ihminen. Luonto-Liiton susiryhmä vaatii kaikkien sudenkaatolupien jäädyttämistä lajin vähälukuisuuden vuoksi.

Lisätiedot:
Sami Lyytinen, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
p. 040 5586 097, sami.lyytinen(at)gmail.com

Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö
p. 040 5607 303, sami.saynevirta(at)luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: