Sijainti: Pääsivu / Blogi / Luonto-Liiton susiryhmän susimääräarviot

Luonto-Liiton susiryhmän susimääräarviot

Hyvin usein törmää toteamuksiin ja kirjoituksiin siitä, että metsästäjillä on erilainen näkemys susien lukumäärästä kuin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella (RKTL). Usein RKTL:n ilmoittamaa arviota susien lukumäärästä kutsutaan yksin suojelijoiden lukemaksi tai esimerkiksi Luonto-Liiton arvioksi.

Salon Seudun Sanomissa 3.3.2011 oli Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Rauno Saaren asiaa hyvin kuvaava kirjoitus. Alla on linkki kirjoitukseen, ja sen alla Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Sami Lyytisen asiaa selventävä viesti ylijohtaja Saarelle.

***

http://www.sss.fi/mielipiteet/kolumni/201354.html

***

Tervehdys Rauno,

Saanen sinutella.

Minulle toimitettiin luettavakseni kirjoituksesi Susi tulee! Salon Seudun Sanomista 3.3.2011. Haluan kommentoida sitä omasta ja Luonto-Liiton susiryhmän puolesta joiltain osin.

Kirjoitat: "Luonto-liitto väittää, että Suomessa on kaikkiaan vain kahdeksan susilaumaa, kun niitä viime vuonna oli vielä 16."

Tuleeko sinulle yllätyksenä, jos kerron, että kyseinen arvio tai väite ei ole Luonto-Liiton vaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja että RKTL:n ilmoittamiiin arvioihin toimintansa pohjaa (=luottaa) meidän lisäksi mm. Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsästäjäin Keskusjärjestö. Virallinen arvio susien yksilömäärästä koko Suomessa on muuten 135-145, ei 150-160, kuten kirjoitat.

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110211_susikanta.html

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Lausunnot/s2011.pdf

Kirjoituksessasi oleva maininta: "Metsästäjien mukaan RKTL:n arviot ovat pahasti alakantissa", on valitettavasti totisinta totta. Metsästäjien etujärjestön Suomen Metsästäjäliiton (SML) viimeaikaiset toimet susimäärien osalta ovat olleet varsin räväköitä ja kohdistuneet nimenomaan RKTL:n arvioiden alasampumiseen. Kerta toisensa jälkeen SML:n omat väitteet ovat kuitenkin olleet ammuttavissa alas tai kysyttäessä perusteita ja vahvistuksia heidän arvioille ei ole saatu mitään päteviä vastauksia. Metsästäjien näkemykset ovat varteenotettavia mielipiteinä, kuten Luonto-Liitonkin, mutta minusta asiakeskustelussa pitäisi pitäytyä asiantuntijoiden arvioissa - kuten onneksi esimerkiksi ministeriössä tältä osin toimitaan.

Olethan myös tietoinen, ketkä RKTL:n arvioiden takana ovat. Suurpetojen kannanarvioinnista vastaavat lähes yksinomaan metsästäjät. Suurpetohavaintoja käyvät varmistamassa suurpetoyhdysmiehet, joiden lukuisassa joukossa ei ole kovin monta ei-metsästävää ihmistä. Myös RKTL:n työntekijät suurpetoarviontien osalta ovat käsittääkseni lähes kaikki metsästäjiä. Onko niin, että Suomessa on metsästäjiä(SML) ja metsästäjiä?

Mainitset kirjoituksessasi Jukka Bisin tutkimukset. Et tainnut olla viimeisimmässä Varsinais-Suomen ja Satakunnan suurpetoneuvottelukuntien yhteistilaisuudessa Yläneen Luontokapinetilla? Jukka Bisi siellä oli ja kertoi omista tutkimuksistaan meille omin sanoin. Omasta mielestäni Bisin esitys oli oikein hyvä. Se piti sisällään samaa, mistä kirjoitat. Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa Jukka Bisi kertoi myös toimineensa  riistapäällikkönä Pohjanmaalla. Siellä hän oli saanut omakohtaisia kokemuksia susista ja niiden määräarvioinnista. Jukka Bisi totesi, että niin siellä kuin muuallakin pääsääntö on ollut, että susikannat määritetään paikallistasolla yleisesti kaksin- tai jopa kolminkertaisiksi siihen nähden, mitä lopulta tarkoissa satelliittiseurannoissa ja vastaavissa tutkimuksissa selviää.

Haluan jatkaa määräarvionnin vaikeudesta sen verran, että Varsinais-Suomen ainoalla toistaiseksi pysyvällä susiseudulla Laitilan-Mynämäen-Pöytyän ja reunakuntien alueella Jukka Bisin toteamus yliarviosta on ollut käsinkosketeltavaa. Itse olen väittänyt koko sen ajan, kun alueelta on laumahavaintoja tehty, että havaintojen lähteeksi ei tarvita enempää kuin yksi susireviiri (parireviiri, joka pentujen tuoton myötä on vaihtunut laumareviiriksi ja ollut sellainen viime vuodet). Vastassani minulla on ollut väite kahdesta tai kolmesta erillisesta reviiristä.

Tammikuun 21. päivänä pannoitetut täkäläisen susilauman johtajasudet ovat noin kuukauden liikkumisellaan jo käyttäneet koko aiemmasta laumahavaintoja tuottaneesta alueesta valtaosaa. Eteläisimmät paikannukset ovat tulleet Nousiaisten Takkulankulman tasolta, pohjoisimmat Euran Löyttylästä; läntisimmillään sudet ovat käyneet Laitilan Kaivolan tuntumassa ja itäisimmillään Säkylä-Turkutien kupeessa. Suden revirikäyttäytymiseen liittyvää biologiaa hiukan tuntevien ei ole mitään syytä edelleenkään olettaa, että alueelle mahtuisi useampia reviirejä. Susien kokonaismäärä hahmottuu tätä ajatusta laajentaen eli pysyy maksimissaan vuodesta ja vuodenajasta riippuen noin kymmenessä sudessa (haarukka tämän lukeman ympärillä lienee muutamia susia puoleen ja toiseen).

RKTL:n kanta-arvioinnista on muuten erinomaisen selventävä kirjoitus taannoisessa Metsästäjä-lehdessä.

http://epaper01.mmd.net/pub/riista/index?lang=fi&issue=201005

(sivut 38-39)

Lopetat kirjoituksesi edellä kirjoittamaani hyvin sopien: "Päättävässä asemassa olevien tulisi Luonto-liittoa myöten ymmärtää, että mitä suurempi petokanta on, sitä suurempia ovat konfliktien riskit." Tässä olet oikeilla jäljillä. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä voidaan haluttaessa pienentää kuitenkin myös muilla keinoilla kuin määriä vähentämällä. Tällaisten keinojen käyttö on erityisen tähdellistä nyt kun susikannan alamäki on edennyt kriittiselle tasolle. Kannattaa myös muistaa, että suuret lukumäärät ja kohonnut konflikien riski saa keinotekoista voimaa yllä kuvaamistani ylisuurista määräväitteistä. Ihmiset reagoivat helposti susiasiassa pelkkiin puheisiin ja kirjoituksiin, joilla ei ole totuuspohjaa. Ethän itse unohda tätä seuraavaa kirjoitustasi laatiessasi? Eikös kaikkien paras olisi, että ei liioteltaisi lukemia saati suden pahuutta? Kannattaa myös muistaa, että ekologisesti liian pienet susimäärät (harva kanta ja pitkät välimatkat kannan eri osien välillä) johtavat suureen uhkaan koko eläinlajin häviämisen suhteen. Ethän sinäkään halua, että susi taas katoaisi Suomesta sukupuuttoon?

Ja vielä, kun en malta olla varmistamatta asiaa: onhan niin, että Lounais-Suomen AVIssa tehtävissä päätöksissä lähtökohtana on asiantuntemus, eivät mielipiteet? Toki ymmärrän, että miepiteetkin on otettava lukuun, mutta ei niin, että niillä kumottaisiin asiantuntijatieto kun sellaista on käytössä.

Parhain terveisin ja aurinkoisen iloisia maastopäivä Sauvon ilvesseuduille toivottaen.

Sami Lyytinen

Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
kuuluu seuraaviin kategorioihin: