Sijainti: Pääsivu / Blogi / Lapin susikannan häviämiseen puututtava uudessa hoitosuunnitelmassa

Lapin susikannan häviämiseen puututtava uudessa hoitosuunnitelmassa

Lapissa on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan jäljellä enää ainoastaan 3–6 sutta. Lapin ja koko Suomen susikannan kasvattaminen kestävälle tasolle edellyttää nyt tiukkoja toimenpiteitä Suomen valtiolta.
Lapin susikannan häviämiseen puututtava uudessa hoitosuunnitelmassa

Kuva: Ake Halttunen

Lappiin myönnettiin viimeksi kahdeksan sudenkaatolupaa marraskuussa 2013, eikä kaatoluville ole asetettu ylärajaa. Laillisen metsästyksen lisäksi susimäärää on vähentänyt salametsästys, joka on kohdistunut myös ahmoihin ja karhuihin. Syynä suurpetojen hävittämiseen on pidetty niiden aiheuttamia porovahinkoja.

"Jotta Lapin sudet säilyisivät hengissä, maa- ja metsätalousministeriön valmistelemassa susikannan hoitosuunnitelmassa tulee ottaa aidosti kantaa Lapin tilanteeseen susikannan elvyttämiseksi", sanoo Luonto-Liiton susiryhmän Lappi-vastaava Jaana Julin.

“Hoitosuunnitelmaan on välttämätöntä tehdä kirjauksia porojen suojaamisesta petovahingoilta tai poronhoitoalueen etelärajan siirtämisestä pohjoisemmaksi. Korvausten maksamista paliskuntien alueilla elävien susien perusteella on myös harkittava. Lisäksi hoitosuunnitelmaan on tärkeää kirjata tavoite, että sudet levittäytyisivät ympäri Suomen”, Julin toteaa.

Lapilla on merkittävä rooli koko Skandinavian susikannalle. Susilla pitää olla mahdollisuus vaeltaa poronhoitoalueen läpi Pohjois-Suomesta Ruotsiin ja Norjaan, mikä ehkäisisi nyt vaarana olevaa susikantojen sisäsiittoisuutta.

“Lapissa on pystyttävä ennaltaehkäisemään petovahinkoja yhtä lailla kuin muuallakin Suomessa, esimerkiksi aitauksin sekä paimennuksella. Porotalouden hintana ei voi olla alueen susien ja muiden suurpetojen häviäminen. Nykymuodossaan porotalous kuormittaa lisäksi ympäristöä, erityisesti herkkä tunturiluonto kärsii ylilaidunnuksesta”, sanoo susiryhmän varapuheenjohtaja Suvi Kolu.

Lapin susikannan äärimmäisen heikon tilan vuoksi on tärkeää keskittyä ratkaisujen löytämiseen nopeasti. Nykyinen tilanne kiihdyttää konflikteja ja luo kielteistä kuvaa Lapista matkailukohteena myös maamme rajojen ulkopuolella.

 

Lisätiedot:

 

Jaana Julin

Lappi-vastaava, Luonto-Liiton susiryhmä

Puh. 050 541 1912

jaana.julin(at)gmail.com

 

Suvi Kolu

Varapuheenjohtaja, Luonto-Liiton susiryhmä

Puh. 045 636 3591

suvi.kolu(at)gmail.com

 

www.luontoliitto.fi/susiryhma

www.salakaadotseis.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,