Sijainti: Pääsivu / Blogi / Kansanedustaja Lauri Heikkilä (ps.) ei vastannut kysymyksiini ja jatkaa virheellisin tiedoin

Kansanedustaja Lauri Heikkilä (ps.) ei vastannut kysymyksiini ja jatkaa virheellisin tiedoin

Kansanedustaja Lauri Heikkilä (ps.) kirjoittaa tämän aamun Vakka-Suomen Sanomissa mielipiteitään Luonto-Liitosta ja Varsinais-Suomen susista.

Kansanedustaja Heikkilän mielipidetekstin sisältöön ei vaikuta lainkaan se, millaisen viestin eduskunnassa esittämänsä kirjallisen kysymyksen jälkeen hänelle lähetin. Viestillä yritin tuoda esille heikkouksia, joita hänen tietämykseensä selvästi susien kohdalla liittyy. Tyylilaji ja mielipidekirjoituksen sisällölliset kohdat ovat huomautuksistani huolimatta pysyneet ennallaan.

Vakka-Suomen Sanomien mielipidekirjoituksessa kansanedustaja Heikilä jatkaa myös tuttujen asioiden avulla susimielialaan vaikuttamistaan. Hän mm. kertoo susien alueelle istutetun: "...nykyinen kantakin on istutettu alueellemme vasta reilut 10 vuotta sitten." Kansanedustaja Heikkilän väite on perusteeton, ja on vain omiaan lisäämään levottomuutta susialueella asuvissa ihmisissä.

Alla kansanedustaja Lauri Heikkilälle lähettämäni viesti (4.11.2011), johon hän ei koskaan ole vastannut:

---

Hei,

Olitte esittänyt kirjallisen kysmyksen liittyen Varsinais-Suomen alueen susiin. Haluaisin teidän tarkentavan joitain kirjallisen kysymyksenne kohtia.

"Myös Vahdolla, Laitilassa ja Aurassa ovat susilaumat liikkuneet ja aiheuttaneet vahinkoa asutuksen parissa."

Vahdolla sudet tappoivat lampaita. Mitä vahinkoa asutuksen parissa sudet ovat aiheuttaneet Aurassa ja Laitilassa?

"Susien ihmispelon puute aiheuttaa vaaratilanteita sekä ihmisille että eläimille, joiden normaali eläminen on muuttunut susien käyttäytymisen myötä."

Voisitteko perustella väitettä susien ihmispelon puutteesta. Onko susien käytös mielestänne täällä Varsinais-Suomessa jotenkin muuttunut? Tilannehan on kuitenkin se, että lähes joka vuosi tappolupia susien poistamiseksi on perusteltu ihmispelon puuttumisella. Tilanne ei sikäli ole minun silmissäni muuttunut eli kyse on nyt enemmänkin samasta keskustelusta, joka joka syksy ottaa maakunnan otteeseensa. Mitään todelliseen vaaratilanteeseen viittaavaakaan ei ole tapahtunut huolimatta siitä, että sudet ovat kaikki nämä vuodet tälläkin seudulla liikkuneet ja saaliitaan asutuksen liepeillekin tappaneet.

Miten miellätte tosiasian siitä, että näitä ihmispelon menettäneiksi leimattuja susia ei ole kukaan ilmeisesti koskaan pystynyt ihmiskohtaamisissa tai näköhavaintotilanteissa kuvaamaan? Kuitenkin lähes jokaisella suomalaisella on taskussaan kamerapuhelin, jolla otetaan runsaastikin kuvia muista villisti käyttäytyvistä luontomme eläimistä. Kuinka juuri näitä ihan normaaliin tapaan arasti käyttäytyviä susia tulee mieleen väittää ihmispelon menettäneiksi?

"Vahingot koti- ja tuotantoeläimille ovat kuitenkin jo kiistatta ylittäneet sietorajan"

Voitteko kertoa, mikä on susivahinkojen sietoraja?

"Susien ihmispelko täytyy palauttaa ja sudet on poistettava koulumatkoihin käytettäviltä alueilta."

Mitä alueita ehdotatte sellaisiksi, joille susien voidaan ajatella jäävän? Onko Suomessa alueita, joilla laajasti liikkuvat sudet eivät jätä jälkiään alueille, joilla myös ihmiset elävät? Miten Suomessa yleisesti hyväksytty ja perustuslakiin kirjattu tavoite luonnon monimuotoisuuden kohdalla suden kohdalla voidaan väitteenne mukaisesti toteuttaa.

"Mitä hallitus aikoo tehdä paisuneen susikannan vähentämiseks
"

Kerrotteko perustelunne käyttämällenne paisuneen susikannan määritelmälle?

Parhain terveisin,

Sami Lyytinen

Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja

Pöytyän Yläneen Heinijoki
kuuluu seuraaviin kategorioihin: