Sijainti: Pääsivu / Blogi / Kainuun riistanhoitopiiri rikkoo tietoisesti sudensuojelumääräyksiä

Kainuun riistanhoitopiiri rikkoo tietoisesti sudensuojelumääräyksiäLuonto-Liiton Susiryhmä vaatii, että susilaumojen hajottaminen ja vainoaminen on lopetettava.

Kainuun riistanhoitopiiri on myöntänyt yhden sudenkaatoluvan Kuhmon kaupungin alueelle. Luontodirektiivin perusteella sudenkaatoluvan saa myöntää merkittävää vahinkoa aiheuttaneelle yksilölle. Kuhmon kaatoluvan myöntämisen perusteluna on, että sudet ovat uhkana yleiselle turvallisuudelle. Luvanhakijan mukaan seudun naiset ja lapset eivät uskalla liikkua luonnossa. Tämä on perusteetonta susipelon lietsontaa ja kaatoluvan myötäessään Kainuun riistanhoitopiiri rikkoo tietoisesti sudensuojelumääräyksiä.

Kuhmon alueella on liikkunut Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) satelliittipantaseurannassa olevien Igorin ja Irinan aiemmin yhteensä seitsemän suden lauma. Viime syksynä laumasta kaadettiin Kainuun riistanhoitopiirin myöntämällä luvalla kaksi nuorta sutta. Kaatojen jälkeen laumasta on hävinnyt myös kaksi muuta susiyksilöä. Igorin ja Irinan laumasta ei siis ole johtajaparin lisäksi jäljellä enää kuin yksi nuori susi.

Kainuun riistanhoitopiirin nykyinen tapa hoitaa alueen susikantaa ei ole kestävää eikä edes laillista. Nyt myönnettyä lupaa ei voida perustella vahinkojen estämisellä. Syy kaatoluvan myöntämiselle tuntuukin olevan toisaalla: halutaan käyttää viimeinenkin lupa maa- ja metsätalousministeriön myötämämästä poikkeuslupakiintiöstä. Igorin tai Irinan ampuminen tai jäljellä olevan lauman hajottaminen estäisi samalla susien lisääntymisen alueella.

Susilauman syntyminen ei tarkoita sitä, että alueen susikanta olisi voimakkaasti kasvamassa. Laumassa eläminen on sudelle normaalia. Vainoaminen rikkoo lauman sosiaalisen rakenteen ja vaikeuttaa luontaisen riistan saalistamista. Tämän lisäksi vainoaminen ja tappaminen haittaa merkittävästi RKTL:n susitutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa suden ekologiasta ja käyttäytymisestä. Tutkimustietoja soveltamalla voitaisiin helpottaa susien ja ihmisten rauhanomaista rinnakkaiseloa. Nykyinen paikallistasolla harjoitettu susipolitiikka muistuttaa usein susivainoa ja estää tasaisesti levittäytyneen susikannan syntymisen Suomeen.

Lisätietoja
Anu Salminen, Luonto-Liiton Susiryhmän työntekijä p. 050-5361024, anusalmi(at)cc.joensuu.fi
Outi Ovaskainen, Luonto-Liiton Susiryhmän puheenjohtaja, p. 040-5707274 outi.ovaskainen(at)helsinki.fi

www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: