Sijainti: Pääsivu / Blogi / Eväitä suden suojeluun

Eväitä suden suojeluun

Luonto-Liiton susiryhmän viesti päättäjille.

Hallitusneuvotteluiden edetessä Suomeen muodostuu pian uusi ryhmittymä poliittisia päättäjiä. Susiryhmä haluaa lähettää eduskuntaan valituille terveiset tuomalla esille listan keskeisimpiä ongelmakohtia ja ratkaisuehdotuksia suden suojelun edistämiseksi maassamme.

1) Suden elinmahdollisuudet turvattava koko Suomessa - myös Lapissa.

Suomen hieman yli 200 yksilön kokoinen susikanta ei ole kestävällä tasolla. Uhanalaisena lajina sutta on pidettävä tiukasti suojeltuna lajina koko maassa, ja sen on voitava antaa levittäytyä kaikkialle, missä elintilaa riittää.

Tämä tarkoittaa myös poronhoitoaluetta, jonka nykytilanne vaatii kestävämpiä ratkaisuja. Yhden elinkeinon ei tulisi saada evätä Suomen alkuperäisluontoon kuuluvan avainlajin elinmahdollisuudet jopa kolmanneksen maastamme kattavalla alueella. Susi on saatava EU:n luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojeltujen lajien joukkoon myös poronhoitoalueella.

Suden kannanhoidollista metsästystä ei tule jatkaa. Toimiva ja kestävä suden suojelu edellyttää rakentavampien keinojen hyödyntämistä.

2) Susien salametsästykseen on puututtava aidosti.

Susien salametsästyksestä on päästävä eroon. Rikollista toimintaa ei tule hyväksyä missään olosuhteissa. Tehostettu erävalvonta tuottaa tuloksia, minkä vuoksi siihen on panostettava entistä enemmän.

3) Petovahinkojen ennaltaehkäisyyn satsattava.

Suoja-aitojen rakentamista kotieläinten suojaksi on tuettava. Laumanvartijakoirien sekä muiden karkoituskeinojen käyttöä kotieläinten suojelussa tulee edistää. On myös tärkeää kiinnittää huomiota käytäntöihin, jotka vaikuttavat susien liikkumiseen ihmisasutuksen lähistöllä, kuten haaskojen sijoittamiseen.

4) Asiallista susitietoa tuotettava ja levitettävä aktiivisesti.

Perusteltua ja objektiivista tutkimustietoa susista ja niiden käyttäymisestä on oltava helposti saatavilla ja sitä on tuotava aktiivisesti erityisesti susialueiden asukkaiden keskuuteen.

Susitiedon jakaminen pohjautuu tieteelliseen susitutkimukseen, jonka avulla saadaan olennaisen tärkeää tietoa susien elintavoista ja kulkureiteistä sekä susikannan tilasta. Susitutkimukselle on taattava riittävät resurssit, jotta laadukasta tutkimustietoa on tarjolla riittävästi.

5) Eläköön sudet laumoissa!

Susilla on oltava mahdollisuus elää lajityypilliseen tapaansa perhelaumoissa. Laumojen hajottaminen metsästämällä häiritsee susien lajityypillisiä elintapoja ja voi johtaa petovahinkojen lisääntymiseen.

6) Susiasiat saatava ympäristöministeriön hallinnoitavaksi.

Suden kannanhoidosta päättää tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriö, minkä vuoksi suden suojelun tarve uhkaa jäädä päätöksenteossa jatkuvasti täysin taka-alalle. Suden luokittelu metsästettäväksi riistalajiksi pitää purkaa lajin uhanalaisuuden perusteella.

7) Suomeen saatava kestävän susikannan kestävä kansa!

Susi on olennainen osa arvokasta Suomen luontoa, ja siitä on syytä olla ylpeä. On myös päättäjien vastuulla toimia sen eteen, että tämä ajatus sisäistettäisiin paremmin myös alueilla, joilla susiin suhtaudutaan korostetun kielteisesti. Annetaan suden elää!

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,