Sijainti: Pääsivu / Blogi / 20 lisääntyvää susiparia ei riitä

20 lisääntyvää susiparia ei riitäLuonto-Liiton mielestä maa- ja metsätalousministeriön viimeaikaiset lausunnot susikannan riittävyydestä ovat pöyristyttäviä. 20 lisääntyvää susiparia on riittämätön Suomen susipopulaation geneettisen monimuotoisuuden kannalta. Ministeriön virkamiehen kannanoton mukaan tavoitekannaksi riittää pienin mahdollinen elinvoimainen susipopulaatio eli 20 lisääntyvää paria.

Susi on edelleen uhanalainen laji, jonka lisääntyvien yksilöiden määrä on hyvin pieni. "On käsittämätöntä, että ministeriö haluaa suden pysyvän Suomessa uhanalaisena lajina. Kun susipopulaatio on kasvanut noin kahteensataan yksilöön, se ei ole ylittänyt mitään kriittistä raja-arvoa, jonka jälkeen voidaan unohtaa suojelun ekologiset perusteet ja metsästää kantaa pelkästään sosiaalisista lähtökohdista", sanoo Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mervi Koskela.

Pienimmän elinvoimaisen susikannan suuruus on arvioitu sen mukaan, että kannan geneettinen monimuotoisuus säilyisi. Arviossa ei oteta huomioon, että pieni populaatio on alttiimpi ympäristön satunnaisvaihtelulle. Esimerkiksi metsästyksen vaikutus pieneen populaatioon on hyvin riippuvainen siitä, millaisiin yksilöihin metsästys kohdistuu. On myös muistettava se valitettava tosiasia, että laillisen ja säädellyn metsästyksen lisäksi susipopulaatiota verottaa laiton metsästys.

Susikannan hoitosuunnitelmassa on arvioitu minimikannaksi 20 lisääntyvää susiparia, jos tulomuutto Venäjältä säilyy ennallaan. On kuitenkin viitteitä siitä, että susien tulomuutto on vähentynyt, ja siten kyseistä arviota ei voida enää pitää edes elinvoimaisena minimikantana.

Susiryhmän mielestä nykykäytäntö on mahdollistanut toistuvia vahinkoja aiheuttavien susiyksilöiden tappamisen, ja paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuus omaan elinympäristöönsä on säilynyt. Metsästys ei voi olla ensisijainen vahinkoja ennaltaehkäisevä keino eikä uhanalaisen lajin kannansäätelyn väline.

Lisätiedot:

Mervi Koskela, biologi, susiryhmän puheenjohtaja, 050 336 8400,
mervi.koskela(at)luontoliitto.fi

Outi Ovaskainen, biologi, susiryhmän hallituksen jäsen, 040 570 7274,
outiovaskainen(at)gmail.com

http://www.luontoliitto.fi/susiryhma
kuuluu seuraaviin kategorioihin: