Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Vesistöt / Taustaa puron virtauksesta

Taustaa puron virtauksesta

Veden virtausnopeus vaikuttaa virtaveden uoman kehitykseen. Hitaan virtauksen kohdissa veden mukana kulkeutuvaa ainesta laskeutuu pohjaan nostaen vähitellen pohjan korkeutta. Tällöin pohjalle kasautuva aines saattaa jopa padota virtavesiä, jolloin padon taakse muodostuu pieniä altaita. Kun padon muodostama allas on täyttynyt, vesi virtaa joko padon ylitse tai etsii uuden ulosvirtausuoman.

Kova virtaus puolestaan puhdistaa virtaveden uoman pohjaa ja kuljettaa hienojakoisen ja kevyen aineksen pois. Tällöin pohjalta paljastuu monesti kiviä ja hiekkaa. Veden virtaus ja veden mukana kulkeutuva hiekka kuluttavat pohjan kiviä ja kalliota poraten uomaa pikkuhiljaa syvemmäs ja syvemmäs. Yksi virtaavan veden vaikutuksen komeimmista esimerkeistä on Grand Canyon USA:ssa. Veden virtausnopeus ja sen vaikutus uoman pohjarakenteeseen vaikuttavat myös lajeihin.

Virtausnopeus on yksi tärkeimpiä virtavesien lajistoon vaikuttavista elinympäristöjen ominaisuuksista. Se vaikuttaa esimerkiksi lajien kykyyn kiinnittyä pohjaan, pohjan orgaanisen aineksen määrään ja eläinten mahdollisuuteen liikkua vedessä. Erilaiseen virtaukseen sopeutuneet lajit poikkeavat toisistaan rakenteeltaan ja elinympäristövaatimuksiltaan. Siksi veden virtausnopeuden tutkiminen on tärkeää, kun halutaan tietoa puron tai joen lajistosta ja virtausnopeuden vaikutuksista esimerkiksi sammalten ja levien lajistoon ja määrään.