Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Vesistöt / Taustaa sammakkoeläimistä

Taustaa sammakkoeläimistä

Suomessa tavataan säännöllisesti viittä sammakkoeläintä, jotka ovat sammakko, viitasammakko, rupikonna, vesilisko ja rupilisko. Sammakon ja viitasammakon aikuisia yksilöitä on vaikea erottaa ulkonäöllisesti toisistaan, mutta niiden laulu ja kutu ovat erilaisia keskenään. Rupikonna on nimensä mukaisesti aikuisena rupinen, ja siksi se on helppo erottaa kahdesta sammakkolajista. Vesilisko ja rupilisko ovat hännällisiä sammakkoeläimiä, joista vesilisko on huomattavasti rupiliskoa yleisempi. Rupiliskoa tavataan Suomessa vain Ahvenanmaalla sekä Manner-Suomen kaakkois- ja itäosissa.

Kurnuttavat tai muuten ääntelevät sammakot, viitasammakot ja rupikonnat ovat koiraita, jotka houkuttelevat naaraita. Sammakot ja viitasammakot kokoontuvat ryhmäsoitimille, joilla kurnutus voi olla voimakasta. Soidinmenot kestävät useita päiviä. Niiden aikana naaras valitsee itselleen mieluisimman koiraan. Suurimmat ja matalaäänisimmät koiraat ovat eniten naaraiden suosiossa, ja ne myös lisääntyvät eniten. Löydettyään mieluisan koiraan naaras laskee munansa veteen. Koiras vapauttaa spermansa munien päälle, jolloin munien hedelmöittyminen tapahtuu. Tällaista kehon ulkopuolella tapahtuvaa hedelmöitystä kutsutaan ulkoiseksi hedelmöittymiseksi.