Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Vesistöt / Puron virtausnopeus

Puron virtausnopeus

Tähdet: 2
Aika: Sulan veden aikana
Kesto: 2­­­­–3 h

Tarvikkeet:

  • kelluva kaarnan kappale
  • sekuntikello
  • mittakeppi ja/tai mittanauha
  • merkit alku- ja loppukohtaan

Vertaa kolmen eri puron tai saman puron kolmen eri kohdan virtausnopeutta. Voit tehdä tehtävän yksin, mutta kaverin kanssa virtausnopeuden mittaaminen on helpompaa.

Mittaa 10 metrin matka purosta. Valitse sellainen kohta, jossa on mahdollisimman vähän pintaan nousevia isoja kiviä. Merkitse matkan alku- ja loppu, esimerkiksi maahan työntämilläsi kepeillä. Pudota kaarnan kappale veteen ennen alkukohtaa (yläjuoksulla) ja käynnistä sekuntikello, kun kaarnan kappale ohittaa merkkikohdan. Pysäytä sekuntikello, kun kaarnan kappale ohittaa merkin lopussa.

Mittaa puron leveys ja syvyys aloitus- ja lopetuskohdassa sekä kahden metrin välein matkan aikana. Yhteensä mittauspisteitä on kuusi jokaisella 10 metrin puronpätkällä.

Piirrä jokaisesta kolmesta 10 metrin mittausmatkasta puron mallikuva, jossa näkyy puron leveys ja syvyys eri mittauskohdissa sekä sen mahdolliset käännökset. Pohdi, miksi mittausaika vaihtelee eri kohdissa. Minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti vesi virtaa uomassaan?

Lisätietoja:

Taustaa