Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Tunturi / Tunturin rinne-tutkimus

Tunturin rinne-tutkimus

Tähdet: 1–2
Aika: kesä-syksy
Kesto:
1. 2–6 h
1.+2. 3–8 h

Tehtävässä on kaksi osaa, pakollinen ja vapaaehtoinen. Pakollisesta perustehtävästä saat yhden tähden. Jos teet myös lisätehtävän, saat yhteensä kaksi tähteä. Lue molemmat tehtävät, ennen kuin aloitat kumpaakaan, sillä ne voi suorittaa osittain yhtä aikaa.

Perustehtävä: Perustutkimus

Tarvikkeet:

 • muistiinpanovälineet
 • (kamera tai piirustusvälineet)
 • (kartta)

Tee tutkimus jonkin tunturin rinteestä. Nouse kävellen tunturin juurelta huipulle mahdollisimman suoraan. Pysähdy noin 10 minuutin välein katsomaan ympärillesi ja tee muistiinpanoja siitä, miten ympäristö muuttuu. Parhaan nousureitin valinnassa voit käyttää apuna karttaa (voit käyttää myös valmiita retkeilyreittejä), ja muistiinpanojen avuksi voit ottaa valokuvia tai piirtää.

Tee muistiinpanoja ainakin näistä asioista:

 • kasvillisuus: Onko puita/metsää? Minkälaista? Mitä muita kasvityyppejä kasvaa (pensaita, varpuja, heiniä, ruohovartisia kukkakasveja, sammalta)? Mikä niistä on yleisin?
 • maaperä: Näetkö maassa esimerkiksi multaa, hiekkaa, soraa tai kivikkoa?
 • olosuhteet:Tuntuuko ilma kylmemmältä? Onko maa märempää tai kuivempaa?
 • eläimistö: Jos havaitset eläimiä, merkitse muistiin, mitä havaitset ja missä ympäristössä – retken lopuksi voit päätellä, viihtyykö joku eläin esimerkiksi vain tietyssä kohtaa rinnettä.

Kokoa havaintosi kertomukseksi siitä, miten ympäristö muuttuu tunturin rinteellä.

Jatkotehtävä: Rinteen vyöhykemalli

Tarvikkeet (perusosassa mainittujen lisäksi):

 • alueen kartta, jossa näkyvät korkeuskäyrät
 • piirustusvälineet

Kun teet muistiinpanoja noustessasi rinnettä, yritä hahmottaa ympäristön vyöhykkeisyys.

 • Missä vaiheessa metsä loppuu ja paljakka alkaa, eli kuinka suuri osuus tunturin rinteestä on paljakkaa?
 • Voitko havaita muunlaisia vyöhykkeitä – alkaako jossain vaiheessa esimerkiksi laaja kivikko, tai loppuuko varpukasvien esiintyminen tietyssä korkeudessa?
 • Miten leveitä vyöhykkeet suunnilleen ovat?

Tutki retken jälkeen korkeuskäyriä alueen kartasta ja piirrä paperille hahmotelma (poikkileikkaus) tutkimastasi tunturinrinteestä. Kuvan ei tarvitse olla tarkka, mutta yritä erottaa ainakin loivasti ja jyrkästi nousevat kohdat. Piirrä sitten rinteeseen havaitsemasi ympäristövyöhykkeet. Merkitse piirrokseen vähintään kasvillisuuden muutokset, mutta voit merkitä myös muita havaintoja esimerkiksi maaperästä tai eläimistöstä.

Lisätietoja:

 • Järvinen & Lahti (toim.): Suurtuntureiden luonto (Palmenia-kustannus 2004)

Taustaa