Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Tunturi / Taustaa linjalaskennasta

Taustaa linjalaskennasta

Linjalaskenta on tieteellinen lintujen runsauden arviointimenetelmä. Suomessa tieteellisiä linjalaskentoja koordinoi Luonnontieteellisen keskusmuseon alainen Eläinmuseo. Tässä tehtävässä on esitetty yksinkertaistettu versio virallisesta linjalaskenta-ohjeesta, joka löytyy Eläinmuseon verkkosivuilta (ks. Lisätiedot).

Laskentojen verkkosivuilla kerrotaan:

Linjalaskennoilla on tutkittu lintulajien tiheyksiä, parimääriä sekä pitkäaikaisia ja vuosittaisia kannanmuutoksia koko Suomessa eri ympäristöissä eri puolilla maata. Suomessa on laskettu noin 6000 linjaa viime 70 vuoden aikana. Minkään muun maan linnustosta ei ole kerätty vastaavaa pitkäaikaista kvantitatiivista tietopohjaa. Vakioreittien laskenta käynnistyi osana Suomen kolmatta lintuatlasta kesäkuussa 2006. Reittien verkosto kattaa 25 kilometrin välein koko Suomen. Kunkin reitin pituus on 6 km.

Havainnot erotellaan pää- ja apusaralle sen mukaan, onko lintu alle vai yli 25 metrin etäisyydellä kulkulinjasta. Toisessa versiossa laskija lisäksi kirjaa linjan 50 m leveän pääsaran biotoopit ja lintujen sijainnin niissä, jolloin kertyy tärkeää tietoa lajien runsaudesta eri elinympäristöissä.

Linjalaskennasta on muunnelmia muillekin lajiryhmille, eli samaa menetelmää käytetään myös muissa kuin lintututkimuksissa. Esimerkiksi erilaiset kasvillisuuslinjat ovat yleisiä, ja myös lepakoita tutkitaan linjalaskennan avulla.