Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Suo / Taustaa turpeesta

Taustaa turpeesta

Turve tarkoittaa kasviainesta, joka ei pääse kunnolla maatumaan maan märkyyden ja hapettomuuden takia. Koska kasviaines ei hajoa kokonaan, sitä kertyy pikkuhiljaa yhä paksummaksi kerrokseksi, jolloin muodostuu suo.

Suuri osa Suomen turpeista on rahkaturvetta, joka koostuu pääosin rahkasammalten jäänteistä. Sammalet kasvavat jatkuvasti latvasta ja maatuvat tyvestä. Tehtävässä käytetty von Postin maatumisluokitus perustuu turpeen maatumisasteeseen eli siihen, kuinka suuri osa kasviaineksesta on hajonnut tunnistamattomaksi. Se on kehitetty nimenomaan rahkasammalturpeelle. Turve on periaatteessa sitä vanhempaa, mitä maatuneempaa se on. Koska turve kuitenkin on nimenomaan huonosti maatuvaa ainesta, maatuneisuus ei suoraan kerro sen ikää, vaan kuvastaa pikemminkin maatumisen olosuhteita. Hajottajamikrobeille sopivissa oloissa turve maatuu pidemmälle.

Muita turvelajeja ovat saraturpeet ja puuvaltaiset turpeet. Saraturve koostuu nimensä mukaisesti lähinnä sarojen jäänteistä. Puuvaltaisissa turpeissa on puolestaan paljon puiden ja varpujen jäännöksiä.

Turve kiinnostaa ympäristöjärjestöjä, koska sitä käytetään Suomessa merkittäviä määriä energiantuotantoon. Turvetta nostetaan soilta, käsitellään eri tavoin ja lopulta poltetaan. Ympäristöjärjestöt ja turveteollisuus ovat eri mieltä turpeen noston ja polton ympäristövaikutuksista. Periaatteessa turve on uusiutuva luonnonvara, mutta se uusiutuu niin hitaasti, että käytännössä sitä voidaan pitää fossiilisena polttoaineena.