Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Metsä / Taustaa metsistä

Taustaa metsistä

Suomi kuuluu boreaaliseen metsävyöhykkeeseen, jossa metsät ovat tyypillisesti havupuuvaltaisia kangasmetsiä. Vaikka mänty ja kuusi ovat metsiemme yleisimmät puulajit, Suomen metsissä kasvaa myös esimerkiksi koivua, haapaa, pihlajaa, leppää ja katajaa.

Luonnontilaisessa metsässä puusto on eri-ikäistä ja -kokoista. Se muodostaa välillä tiheämpiä ja välillä avoimempia kohtia. Suomessa luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä on jäljellä enää vähän, koska suurin osa metsistä on talouskäytössä, jolloin metsän puusto on tasaikäistä ja -kokoista ja koostuu yhdestä puulajista.

Metsien luokittelu pääpuulajin mukaan kertoo yleensä metsän rehevyydestä. Mäntyvaltaiset metsät (kuivat kangasmetsät) ovat kuivempia ja karumpia ja niissä kasvaa runsaasti puolukkaa, kanervaa ja erilaisia jäkäliä. Kuusimetsät (tuoreet kangasmetsät) puolestaan ovat kosteampia, varjoisempia ja niissä kasvaa esimerkiksi mustikkaa, ketunleipää ja vanamoa.

Eteläisessä Suomessa on myös lehtipuuvaltaisia lehtoalueita. Näissä metsissä kasvaa Keski-Euroopalle tyypillisiä puulajeja, kuten lehmuksia, jalavia, tammia ja pähkinäpensaita. Lehdot ovat Suomessa kaikkein rehevimpiä metsiä, ja niiden maaperäkin poikkeaa havumetsistä. Lehtoja on nykyisin melko vähän jäljellä, koska suuri osa niistä on raivattu jo kauan sitten pelloiksi hyvän maaperän ja runsasravinteisuuden takia.