Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Metsä / Taustaa ihmisen jäljistä metsässä

Taustaa ihmisen jäljistä metsässä

Luonnontilainen metsä tarkoittaa metsää, jota ihminen ei ole muokannut. Luonnontilaisessa tai lähellä luonnontilaa olevassa metsässä kasvaa useita puulajeja ja puut ovat eri-ikäisiä ja erikokoisia. Metsässä on myös paljon lahopuuta. Luonnontilaisen metsän puusto uudistuu, kun metsäpalon tai myrskyn jälkeen metsään syntyy valoisia aukkoja, joihin kasvaa uusia puun taimia.

Talousmetsä tarkoittaa metsää, jota ihminen on käsitellyt eri tavoin saadakseen metsästä taloudellista tuottoa. Usein talousmetsässä kasvaa vain yhtä puulajia. Puut ovat yleensä samanikäisiä ja samankokoisia. Lahopuuta on talousmetsässä hyvin vähän tai ei lainkaan.

Luonnontilaista metsää on jäljellä enää vähän. Suurin osa Suomen metsistä on talouskäytössä. Suomen uhanalaisista eliölajeista 37 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Monet näistä lajeista ovat erikoistuneet elämään esimerkiksi vain lahonneessa puussa, tai ne vaativat elinympäristökseen metsän, jossa on jotain tiettyä puulajia. Viime aikoina metsänkäsittelyohjeita on muutettu, jotta talousmetsien luonto olisi monimuotoisempaa. Esimerkiksi metsässä olevien lähteiden ja purojen ympärille pitää hakkuussa jättää puista koostuva suojavyöhyke, jotta näissä elinympäristöissä elävät lajit säilyisivät. Uhanalaisten eliölajien turvaamiseksi tarvitaan silti myös kokonaan suojeltua metsää.