Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Maa / Taustaa kivistä

Taustaa kivistä

Kivet koostuvat mineraaleista, jotka ovat kemiallisia yhdisteitä. Yhdessä kivessä voi olla yhtä tai useampaa eri mineraalia. Esimerkiksi graniitissa on mm. kvartsia ja erilaisia maasälpiä. Mineraaleja tunnetaan yli 4000. Useampia mineraaleja sisältäviä kiviä luokitellaan kivilajeihin, mutta koska luokittelu perustuu koostumusprosentteihin, luokittelun rajat ovat välillä epämääräiset.

Lainaus geologia.fi -sivustolta:

Geologiassa kivet luokitellaan perinteisesti niiden synty-ympäristön mukaan kolmeen eri luokkaan: metamorfisiin kiviin, sedimenttikiviin sekä magmakiviin. Magmakivet muodostuvat, kun sula magma jäähtyy ja kiteytyy. Sedimenttikivet ovat nimensä mukaan syntyneet hiekan, saven tai eliöiden (kuten simpukoiden) kalsiittikuorien kerrostuessa päällekkäin ja lopulta tiivistyessä kiveksi. Metamorfiset kivet syntyvät, kun syvälle maan sisään hautautuneeseen sedimenttikiveen kohdistuu niin paljon painetta ja korkea lämpötila, että se metamorfoituu, eli sen mineralogia ja tekstuuri muuttuvat. Mineralogian muutoksella tarkoitetaan sitä, että eri mineraalien keskinäiset osuudet kivessä vaihtelevat ja tekstuurin muutoksella taas yksittäisten mineraalirakeiden kokoa, muotoa ja sitä, millä tavalla ne ovat yhdistyneet toisiinsa.