Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Kaikkialla / Taustaa nisäkkäiden käyttäytymisestä

Taustaa nisäkkäiden käyttäytymisestä

Nisäkkäitä on paljon vaikeampi nähdä kuin vaikkapa lintuja. Nisäkkäät ovat arkoja, varovat ihmisiä ja liikkuvat enimmäkseen hämärässä ja yöllä, kun ihmisiä on vähemmän liikkeellä. Siksi nisäkkäiden elämä on jäänyt monille melko vieraaksi.

Nisäkkäiden tarkkailu on kuitenkin kiinnostavaa, koska nisäkkäät ovat kaikista eläimistä läheisintä sukua meille itsellemme. Voimme siis parhaiten eläytyä juuri nisäkkäiden maailmaan ja miettiä, miksi jokin nisäkäs käyttäytyy tietyllä tavalla. On myös kiinnostavaa huomata yhtäläisyyksiä villien nisäkkäiden ja lemmikkieläinten eleissä ja käyttäytymispiirteissä.

Etologia ja käyttäytymisekologia ovat eläinten käyttäytymistä tutkivia tieteitä. Eläinten käyttäytyminen on sekoitus automaattisia vaistoja ja opittuja toimintoja. Evoluutio muokkaa yhtä lailla ruumiillisia ominaisuuksia kuin "henkisiä" käyttäytymispiirteitäkin. Se eläin, joka parhaiten onnistuu löytämään ravintoa ja suojaa, välttämään petoeläimiä, tulemaan toimeen lajitovereiden kanssa ja houkuttelemaan puolison, selviää parhaiten ja saa eniten jälkeläisiä. Siksi menestyksekkäät käyttäytymispiirteet yleistyvät.

Eläinten toiminta vaikuttaa tyypillisesti hyvin järkevältä: sille on helppo keksiä selviytymiseen tai lisääntymiseen liittyviä perusteluita. Mutta myös turhalta vaikuttavaa käyttäytymistä, esimerkiksi aikuisten eläinten leikkiä, esiintyy. Tutkijatkaan eivät aina osaa selittää, onko kaikki käyttäytyminen hyödyllistä. Ihminen on tässä suhteessa erityistapaus, sillä me teemme paljonkin kaikenlaista "hyödytöntä". Ihmisen käyttäytymisen tutkijat yrittävät tosin löytää selityksiä monelle järjettömältäkin vaikuttavalle käyttäytymispiirteellemme.