Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Ihminen / Taustaa pöllöistä

Taustaa pöllöistä

Pöllöt ovat monien mielestä salaperäisiä, ehkä siksi että ne liikkuvat usein öisin. Pöllöt ovat ihan tavallisia lintuja, mutta niissä on monia mielenkiintoisia piirteitä, jotka liittyvät hämärissä saalistavien petoeläinten elintapaan.

Useimmat pöllöt ovat aktiivisia öisin, mutta myös poikkeuksia esiintyy – esimerkiksi hiiripöllö saalistaa päivänvalossa. Pöllöjen silmät suuntautuvat eteenpäin, joten niillä on kolmiulotteinen stereonäkö aivan kuin ihmisilläkin. Niillä on myös hyvä hämäränäkö, mutta pilkkopimeässä ne eivät näe sen paremmin kuin ihminenkään, ja siksi ne saattavatkin lepäillä yön pimeimmän ajan.

Sen sijaan pöllöjen kuulo on erittäin tarkka, ja monien pöllöjen saalistustekniikka perustuukin saaliin, esimerkiksi myyrien, kuulemiseen. Joillain pöllöillä on jopa stereokuulo: niiden korva-aukot sijaitsevat päässä epäsymmetrisesti (esim. toinen hieman korkeammalla kuin toinen), minkä ansiosta ne pystyvät päättelemään kolmiulotteisesti äänen lähteen. Pöllöjen naamakiehkurat auttavat kuuloaistia keräten ääniaaltoja ja ohjaten niitä korviin. Jopa siipisulat ovat sopivat kuulon perusteella saalistamiseen – sulkien reunat ovat pehmeät, ja siksi pöllön lento on lähes täysin äänetöntä.

Suomessa pesii 10 pöllölajia, tosin tunturipöllö on hyvin harvinainen eikä pesi Lapissa joka vuosi. Pöllöt aloittavat pesintänsä aikaisin keväällä, ja niiden soidinhuhuilua voi kuulla Etelä-Suomessa helmikuusta lähtien. Huhuilu toimii kuten pikkulintujen laulu: sillä ilmoitetaan reviirin omistuksesta ja houkutellaan puolisoita. Osa pöllölajeista on pariuskollisia, ja niiden laulu pikemminkin lujittaa parisidettä puolisoiden välillä.