Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Ihminen / Taustaa typestä

Taustaa typestä

Hernekasvien lisäksi muita typensitojabakteerien kanssa mutualistisessa suhteessa eläviä kasvilajeja ovat harmaaleppä, tervaleppä ja tyrni. Mutualistinen suhde on yksi symbioosin muoto. Sillä tarkoitetaan kahden lajin välistä suhdetta, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Typensitojabakteerit sitovat ilmakehän typpeä muodostaen siitä eliöille sopivia yhdisteitä. Suuren osan typpiyhdisteistä bakteerit käyttävät itse, mutta osan ne luovuttavat sen kasvin käyttöön, jonka juuristossa ne elävät. Vastalahjaksi typensitojabakteerit saavat kasveilta sokereita, joista ne saavat energiansa typensitomiseen. Typensitojabakteereita on myös vapaana maaperässä ja vedessä.

Typpi on kaikille eliöille tärkeä ravinne, jota eliöt pystyvät käyttämään hyödyksi vain sen ollessa tietyssä molekyylimuodossa. Siksi typpi on usein kasvua rajoittava ravinne, vaikka sitä on ilmassa runsaasti typpikaasuna. Maata sanotaan karuksi, kun siinä on vähän typpiyhdisteitä. Hernekasvit, lepät ja tyrni menestyvätkin typensitojabakteerien avulla muita kasveja paremmin karuissa olosuhteissa, kuten tienpientareilla, hiekkamailla ja kivikoissa.