Sijainti: Pääsivu / Tehtävät / Ihminen / Taustaa ihmisestä

Taustaa ihmisestä

Ihmisen asuttamia ympäristöjä väheksytään joskus luonnonharrastuksessa. Luonto on kuitenkin läsnä melkein kaikkialla, eikä esimerkiksi kaupunkiluonnon ja "oikean luonnon" välille voi vetää rajaa. Kaikkein lähin luonto löytyy yleensä omalta pihalta, eikä sitä kauemmas aina tarvitse mennäkään.

Moni eliölaji on sopeutunut elämään ihmisten asuttamassa ympäristössä. Jopa Helsingin keskustassa voi tavata ketun tai huuhkajan. Asutussa ympäristössä on usein paitsi puistoja ja virkistysmetsiä, myös "unohdettuja" joutomaita, jotka saattavat olla oikeita luonnon aarreaittoja. Kaupunki on kuitenkin vaativa paikka elää, ja esimerkiksi ilmansaasteille herkät kasvit eivät selviä kunnolla ainakaan keskustoissa tai vilkkaiden teiden varsilla.

Maataloudessa on tapahtunut valtavia muutoksia viime vuosikymmeninä. Perinteisen maatalouden synnyttämät elinympäristöt ovat vähentyneet, ja niiden eliölajit harvinaistuneet. Näitä perinnemaisemia ovat esimerkiksi eläinten laidunnuksen, heinän niiton tai kaskeamisen kautta syntyneet niityt, kedot ja hakamaat. Kuitenkin myös nykyisillä pelloilla ja erityisesti niiden pientareilla elää paljon erilaisia eläimiä ja kasveja, joita ei juuri tapaa muualla.