Sijainti: Pääsivu / Pihka yläkoulussa

Pihka yläkoulussa

Koulussa ei välttämättä ole aikaa tai mahdollisuutta tutustua luontoon halutulla vapaudella, joten olemme listanneet alle yläkoulun biologian ja maantiedon opetussuunnitelmaan liittyvät Pihka-tehtävät.

Opetussuunnitelmaan suoraan liittyvät Pihka-tehtävät


Biologia 7.-9.luokka 

Vesiekosysteemin ominaispiirteet ja eliölajit: Vesiötökät, Vesikasvit

Metsäekosysteemin ominaispiirteet ja eliölajit: Metsän kasvillisuuskerrokset, Maan selkärangattomat, Aaltopahvi puussa

Metsien monimuotoisuus: Lahopuututkimus, Ihmisen jäljet metsässä


Maantieto 7.-9.luokka

Suomen kallio- ja maaperään tutustuminen: Maaperätutkimus

Jääkauden jäljet Suomen luonnossa: Jääkausiretki

Suomen ilmasto ja sää: Ilmasto ja kasvillisuus, Sääpäiväkirja

Pihka-tehtävät oppiaineiden yhteistyönä

Rajallista aikaa voi säästää myös toimimalla yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. Seuraavassa on muutamia meidän keksimiämme ideoita, jotka yhdistävät Pihkan tekemisen ja ainakin kaksi oppiainetta. Kuulisimme mielellämme lisääkin!


Käsityö

Linnun- ja lepakonpöntöt. Pöntöt voi hyvin rakentaa teknisessä työssä ja viedä sopiviin paikkoihin biologian ryhmän kanssa. Sitten vain asukkeja seuraamaan.

Kuvaamataito 

Kuvallista luovuutta pursuavia tehtäviä ovat esimerkiksi Vuodenkierto, Luonnonvärit ja Jäätaide. On hyvä huomata, että itse raportin voi tehdä vaikka kuinka visuaaliseksi, eli sen voisi hyvin tehdä jo itsessään kuvaamataidon työnä.

Äidinkieli

Perimätiedon päivitys menee sinänsä hauskasti tekstityyppien alle ja myös luontopelin suunnittelu voisi sopia ennakkoluulottoman äidinkielenopettajan arvion kohteeksi. Kuitenkin, itse raportin voi kirjoittaa halutessaan vaikka luontonovellikokoelmana, eli voisi ainakin kuvitella useammankin opettajan haluavan kannustaa tähän.

Liikunta

Kartta ja kompassi -tehtävä on tässä varsin ilmeinen yhtymäkohta, mutta Pihkassa on myös muutamia retkeilytehtäviä, jotka ainakin meidän mielestämme sopisivat liikunnanopetuksen yhteyteen.