Sijainti: Pääsivu / Toiminta

Mitä teemme?

Luonto-Liiton metsäryhmä...

kartoittaa ja kerää tietoa

Tiedonkeruu suojelemattomista metsistä on metsäryhmän toiminnan selkäranka. Vanhojen metsien inventoinneista 1990-luvun alusta lähtien luontoliittolaisten panos  suojelemattomien arvometsien kartoitustyössä on ollut oleellisen tärkeä. Omalla  tiedonhankinnalla löydetään parhaat suojelun arvoiset alueet ja osoitetaan puutteet  viranomaisten ja metsätaloustahojen toiminnassa. Täsmällisen paikkatiedon merkitys suojelutoiminnassa on olennainen. Moni eri suojeluohjelmissa suojeltu alue on metsäryhmän "löytämä". Suuri osa kaikista Suomen uhanalaisten lajien havainnoista on luontoliittolaisten tekemiä tai kokoamia.

kampanjoi ja ottaa kantaa

Kerätyn maasto- ja muun tiedon pohjalta metsäryhmä tekee suojeluesityksiä ja kampanjoi mediassa ja viranomaistasolla metsien puolesta. Tärkeä osa Luonto-Liitonkin metsätoimintaa on maankäyttöön vaikuttaminen lausuntoja, kannanottoja, valituksia ja konkreettisia suojeluesityksiä tuottamalla. Tämä vähän julkisuudessa näkyvä taustatyö on valitettavan tärkeää maankäyttösuunnittelun  räikeiden ongelmien vuoksi. Metsäasioita pyritään pitämään esillä mediassa ja epäkohtiin puututaan näkyvästi.

kouluttaa ja tukee nuorten oppimista

Metsäryhmä järjestää kursseja ja koulutusta metsistä ja niiden suojelusta kiinnostuneille nuorille. Biologista, metsätaloudellista ja metsäpoliittista tietämystä oppii metsäretkillä, kursseilla ja kampanjatyössä. Näille taidoille on  käyttöä metsäryhmässä toimimisen lisäksi myös itsenäisessä metsienpelastustyössä!

on mukana saattamassa avohakkuut historiaan

Luonto-Liitto on mukana kansalaisjärjestöjen yhteisessä Avohakkuut historiaan -kampanjassa, jonka tavoitteena on, että valtion mailla luovutaan avohakkuista.

Avohakkuut tuhoavat maiseman ja hävittävät tuhansien metsälajien kodit. Aiemmin tavalliset lajit, kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat nyt uhanalaisia. Mustikkaa kasvaa huomattavasti vähemmän kuin ennen. Metsillä on myös tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Avohakkuut eivät ainoastaan tuhoa metsäluontoa, vaan hidastavat kamppailuamme ilmastokatastrofia vastaan. Samalla ne rasittavat myös vesistöjämme.

Valtion metsät ovat meidän kaikkien yhteisiä metsiä. Ne ovat suomalaisille rakkaita hengähdyspaikkoja, joiden retkeilyreittien ja maisemien arvo on mittaamaton. Avohakkuille on vaihtoehtoja. Haluamme, että yhteisiä metsiämme kohdellaan paremmin. Haluamme, että valtio luopuu avohakkuista.

Aloite on menossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021. Lakialoitteen virallinen nimi on Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla, voit ladata aloitteen sisällön klikkaamalla sen nimeä (pdf-tiedosto). 

Lisätietoa kampanjasta: www.avohakkuuthistoriaan.fi.

Tule mukaan toimintaan!

Tule mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä alueesi metsäryhmään! Liity myös Luonto-Liiton jäseneksi. Jäsenyys on kannanotto luonnon puolesta. Liitto on toiminut vuodesta 1943 maamme luonnon puolesta. Jäsenmaksu on 28 euroa.