Sijainti: Pääsivu / Miksi suojella metsää? / Suojeluesityksiä / Esitys Saarijärven alueen suojelemiseksi (Tornator oyj) 24.2.2014

Esitys Saarijärven alueen suojelemiseksi (Tornator oyj) 24.2.2014

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin, Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Luonto-Liiton suojeluesitys.
 Esitys Saarijärven alueen suojelemiseksi (Tornator oyj) 24.2.2014

Saarijärven maisemaa. Kuva: Jyri Mikkola

Saarijärven alueen karttarajaus

Mörynsalon tilalla sijaitseva Saarijärven alue sijaitsee eteläkarjalaisittain harvinaisella, erämaisen kaltaisena säilyneellä seudulla. Ruokolahden ja Punkaharjun (nykyisin Savonlinnan kaupunki) kunnissa sijaitseva Saarijärven alue on arvokas pienvesien ja monimuotoisten metsä- ja suoalueiden mosaiikki [linkki Karttapaikkaan]. Se on myös osa Suomen eteläisintä kuukkelialuetta.

Valtaosalla Saarijärven alueen metsistä on taloushistoria, mutta niistä löytyy edelleenkin luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia osia, muita merkittäviä luontoarvoja sekä nopeasti luonnontilaistumassa olevia elinympäristöjä.

Saarijärven alue on Fennoskandian Vihreällä vyöhykkeellä sijaitsevan ekologisesti tärkeän Hiitolanjoen vesistön latva-alueita. Saarijärven alueen pienet järvet sekä lammet ovat viime vuonna tehdyissä selvityksissä osoittautuneet ekologiselta tilaltaan Etelä-Suomessa harvinaisiksi, arvokkaiksi pienvesiksi. Saarijärven alue on näytellyt tärkeää osaa myös suositussa Metsän tarina –elokuvassa.

Tornator on tehnyt viime vuosina hyviä luonnonsuojelupäätöksiä Etelä-Karjalassa. Yhtiö on suojellut useita metsäalueitaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa METSOssa. Myös Mörynsalon tilalle on perustettu 25,5 hehtaarin kokoinen Laineensalon suojelualue. Kuitenkin Etelä-Karjalan metsiensuojelutilanne on edelleen hyvin heikko. Siksi kaikilta suurilta maanomistajilta ja metsienkäyttäjiltä - myös Tornatorilta - vaaditaan jatkossakin määrätietoista suojelutyötä metsien monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Allekirjoittaneet järjestöt ovat tehneet luontokartoituksia Saarijärven alueen metsä- ja järvialueella. Katsomme Saarijärven alueen metsät, rannat, saaret ja pienvedet arvokkaisiksi ja suojelunarvoisiksi.

Esitämme Teille Ruokolahden kunnassa, Torsantaan kylässä olevan Saarijärven alueen suojelua ohessa olevan karttarajauksen mukaisesti. Suojeluesityksen rajaus sisältää tuoreita avohakkuita ja muita vähemmän arvokkaita kuvioita yhtenäisen kokonaisuuden muodostamiseksi. Arvokkaat alueet on merkitty karttaan punaisella värillä.

Liitteenä:

- Karttarajaus suojeltavaksi esitetystä Saarijärven alueesta [.pdf 1,6Mb]
- Metsäinventointiraportit [.pdf 53Kb]
- Haarikon ja Saarijärven vesikartoituksen alustavat tulokset [.pdf 361Kb]


Helsingissä 24.2.2014,


Anitta Miikkulainen, metsävastaava, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto

Matti Liimatainen, metsävastaava, Greenpeace

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto


Lisätietoja:
Lauri Kajander, Luonto-Liitto, sposti: lauri.kajander[ät]luontoliitto.fi, 045 117 9610

Anitta Miikkulainen, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, 044 0505 765

Matti Liimatainen, Greenpeace, 0400 346 329

Risto Mustonen, Suomen luonnonsuojeluliitto, 0400 687 856