Sijainti: Pääsivu / Miksi suojella metsää? / Suojeluesityksiä / Kansallisomaisuus turvaan - valtion maiden suojeluesitys

Kansallisomaisuus turvaan - valtion maiden suojeluesitys

Luontojärjestöt julkaisivat syksyllä 2012 mittavan suojeluesityksen valtion omistamista arvokkaista metsä- ja suoalueista. Kansallisomaisuus turvaan -esitykseen on rajattu yli 500 kohdetta, yhteispinta-alaltaan n. 150 000 hehtaaria.

(kuva: Tiina Ahokas)

Yltöinen, Kaarina (kuva: Tiina Ahokas)

Esityksen kohteet ovat vailla lain suojaa olevia, monimuotoisuuden suojelun kannalta arvokkaita valtion maiden metsä- ja suoalueita, joista monella on keskeinen merkitys myös suojelualueiden välisen kytkeytyneisyyden parantamisen kannalta. Alueet sijaitsevat eri puolilla Suomea, pääasiassa Pello–Suomussalmi -linjan eteläpuolella.

Suojeluesityksen laatineiden luonnonsuojelujärjestöjen (Luonto-Liitto, WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi)  mielestä kohteiden luontoarvot tulee turvata siirtämällä ne metsätalouskäytön ja muun niitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle, mieluiten lakisääteisiksi suojelualueiksi.

Lisätietoa Kansallisomaisuus turvaan -suojeluesityksestä SLL:n sivuilla tässä linkissä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,