Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muuttamisesta

Lausunto Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muuttamisesta

Lausunto Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muuttamisesta

Kuva: Lauri Kajander

Maa- ja metsätalousministeriö

 

ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN METSÄTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Viite: MMM004:00/2016

Luonto-Liitolle ei lähetetty asiasta lausuntopyyntöä, mutta Luonto-Liitto katsoo asian koskevan toimialaansa ja lausuu asiasta seuraavaa.

Luonto-Liitto katsoo, että metsätietojärjestelmää koskevan lain muutos ei esitetyssä muodossaan toteuta EU:n INSPIRE-direktiivin (2003/4/EY) ja Århusin sopimuksen ympäristötiedon julkisuutta koskevia tavoitteita.

Julkisin varoin kerätyn tiedon on oltava julkista, eikä kerätyn tiedon poistamista metsätietojärjestelmästä tule sallia. Siksi hallituksen esityksen pykälän 13 kohta e ja muut maanomistajan kielto-oikeuteen viittaavat kohdat tulisi poistaa.

Mikäli maanomistajan oikeus poistaa tietoa järjestelmästä kuitenkin sisällytetään lakiin, on joka tapauksessa varmistettava ettei tietojen poistaminen vaaranna metsälain toteutuksen valvontaa. Metsänomistajalla ei tule olla oikeutta poistattaa Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä metsälain 10§:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä tai muita arvokkaita elinympäristöjä koskevaa kuviokohtaista tietoa, vaikka tieto olisikin kerätty maastossa. Näiden tietojen tulee olla avoimesti jokaisen saatavilla.


Lisätiedot: Lauri Kajander, metsävastaava, lauri.kajander@luontoliitto.fi, p. 045 1179 610

 

Helsingissä 30.11.2016

Varpu Määttänen
puheenjohtaja 

Leo Stranius
toiminnanjohtaja