Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Luonto-Liiton metsäryhmä vaatii keskeyttämään Kivikonlaidan hakkuut

Luonto-Liiton metsäryhmä vaatii keskeyttämään Kivikonlaidan hakkuut

Luonto-Liiton metsäryhmä vaatii keskeyttämään Kivikonlaidan hakkuut

Kivikonlaidan mielenosoitus

Helsingin kaupunki on aloittanut hakkuut arvokkaalla Kivikonlaidan metsäalueella. Paikan päällä on käynnissä rauhanomainen mielenosoitus ja hakkuut on keskeytetty. Alueelle aiotaan rakentaa hehtaarin kokoinen maa-ainesten kierrätyskenttä. Luonto-Liiton metsäryhmä, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja ovat vedonneet Helsingin kaupunkiin metsän säästämiseksi 2.11. Kierrätyskenttä tulee sijoittaa alueelle, jossa sen tieltä ei tarvitse kaataa luonnonmetsää.  

Hehtaarin kokoinen maa-ainesten kierrätyskenttä on tarkoitettu Helsingin rakennustyömailta tulevien maa-ainesten ja purkumateriaalien käsittelyyn. Sinänsä kaupunkirakentamisen kiertotalous ja materiaalien uusiokäyttö on luonnon kannalta kannatettavaa, mutta kierrätyskentän sijainti tässä tapauksessa on ristiriidassa kestävän kehityksen mukaisen tavoitteen kanssa – etenkin, kun alueelle on kaavailtu muutakin metsän kaatamista vaativaa rakentamista kierrätyskentän lisäksi. 

Kivikonlaita on suurelta osin vanhaa kuusikkoa ja siellä on paljon lahopuuta (ks. kuva 1), ja siten alue täyttää pääosin METSO-kriteerit. Alue on liito-oravan elinalueeksi sopivaa ja sijaintinsa puolesta osana metsäverkostoa liito-oravalle olennaisen tärkeä leviämisreitti itään. Kyseessä on myös tärkeä lintualue ja kaupungin kartassa arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi merkitty alue. Lisäksi Kivikonlaita on osa Tattarisuon tärkeää pohjavesialuetta. 

Kivikonlaita on myös tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue lähialueen asukkaille. Lähimetsää on suurten teiden halkoman ja teollisuuteen painottuvan alueen asukkaille melko rajallisesti tarjolla, minkä vuoksi vielä jäljellä olevan metsäalueen säästäminen ja varjelu entisestään lisääntyvältä melulta olisi olennaista ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien takaamiseksi. Kun hakkuut alkavat, on todennäköistä, että kierrätyskentän lisäksi koko kaava-alueen puut kaadetaan. 

 

Lisätietoja: 

Ida Korhonen, Luonto-Liiton metsäryhmä 

050 370 2907