Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnosuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnosuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Luonto-Liitto esittää parannuksia Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustettavien valtion luonnonsuojelualueiden rajauksiin.
Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnosuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Kuva: Olli Manninen

Lausuntopyynnön päiväys: 24.6.2015

Dnro: YM2/500/2015


Luonto-Liitto lausuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista seuraavaa.

Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan osana julkisen talouden sopeutustoimenpiteitä, että valtion mailla lisätään luonnonsuojelualueita [Sipilän hallitusohjelma]:

Lisätään Metsähallituksen mailla mahdollisuuksien mukaan soidensuojelupäätöksiä sekä muita luonnonsuojelualuepäätöksiä ja viedään 8 M€ kertarahalla luonnonsuojelualueiksi jo varattujen alueiden suojelutoimet (maanmittaustoimitukset, hoito- ja käyttösuunnitelmat) loppuun. Valtion mailla tehtäviin lisätoimiin liittyen vähennetään luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmäärärahoja.

Toimi vähentää yksityisten suojelualueiden rahoitustarvetta. METSO-suojelupäätöksiä kohdistetaan enemmän MH:n metsätalouden ulkopuolella oleviin kohteisiin.” (Liite 6. Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet, 27.5.2015; Kohde: Luonnonsuojelualuiden hankinta- ja korvausmenojen karsiminen (35.10.63))

Luonto-Liitto esittää, että lausunnolla olevan asetusluonnoksen liitteenä esitettyjä perustettavien luonnonsuojelualueiden rajauksia korjataan siten, että suoraan perustettaviin alueisiin rajautuvat valtion maiden metsätalouden ulkopuolelle aiemmilla päätöksillä siirretyt alueet rajataan perustettaviin suojelualueisiin mukaan. Tällaisia alueita ovat muun muassa niin sanotun METSO 10 -hankkeen aikana rajatut alueet, alue-ekogisten suunnitelmien aarnikuviot, ekologiset käytävät soveltuvilta osin, jouto- ja kitumaat, sekä palautuvat luontokohteet.

Esimerkkinä tällaisesta rajuksen laajentamistarpeesta on Pyhännän Itämäen alue (asetusluonnoksen liitekarttojen kohde 17), johon pitäisi liittää pohjoispuolella suoraan suojelurajaukseen liittyviä METSO 10 -kohteita sekä alue-ekologisen verkoston säästökohteita ja eteläpuolella alue-ekologisen verkoston kohteita, kitu- ja joutomaan soita sekä niihin liittyviä METSO 10 -kohteita. Kaikki mainitut alueet ovat jo nykyisin metsätalouden ulkopuolella olevia kohteita.

Hallitusohjelman lisäsuojelukirjauksen toteuttaminen nyt suojelualueiden perustamisen yhteydessä olisi kaikin tavoin järkevää, ettei resursseja tarvitse tuhlata samojen alueiden uusiin suojelupäätöksiin myöhemmin hallituskaudella.

Lausunnonantajan kannalta olisi ollut hyvä jos lausunnon liitekartoista olisi käynyt suojelualueeksi aiotun alueen rajauksen lisäksi ilmi myös sekä siihen rajautuvat yksityismaiden suojelualueet että valtion maanomistus.

 

Lisätietoja: Lauri Kajander, metsävastaava, lauri.kajander (ät) luontoliitto.fi, p. 045 1179 610

 

 

Helsingissä 31.8.2015,


Tuulia Syvänen
vt. toiminnanjohtaja
Luonto-Liitto