Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 3.vaiheen ehdotuksesta

Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 3.vaiheen ehdotuksesta

[lähetetty 14.3.2013]

 

Luonto-Liitto
Annankatu 26 A
00100 Helsinki

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 Joensuu

 

 

Asia: Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 3.vaiheen ehdotuksesta

 

 

Luonto-Liitto kiittää Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa pyydetystä lausunnosta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

 

Maakunnalliset ja valtakunnalliset luonnonsuojelutarpeet

Tässä vaiheessa kaavaprosessia lienee vaikea enää tarkastella kovinkaan kattavasti mahdollisia maakunnallisia metsien, soiden ja pienvesien suojelutarpeita.

Toteamme kuitenkin sen, että BirdLife Suomen, Greenpeacen, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n yhdessä loppuvuodesta 2012 julkaisemasta mittavasta valtion maiden suojeluesityksestä löytyisi useita sellaisia alueellisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita, joiden huomiointi maakuntakaavassa luo- tai SL-merkinnöillä olisi perusteltua. Esityksessä on Pohjois-Karjalasta 67 kohdetta. Monesta näistä (pääosa ns. luokan A-kohteista) on olemassa kohdekohtaiset kuvaukset ja riittävät luontotiedot, jolloin näiden alueiden huomiointi maakuntakaavassa pohjautuisi riittäviin selvityksiin.

Kohdekohtaiset kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://wwf.fi/maapallomme/metsat/kansallisomaisuus-turvaan

 

Muuta

Emme ole ennättäneet läpikäymään kattavasti kaavaehdotuksen aluevarauksia ja vertailemaan niiden sijoittumista tiedossamme oleville luonnonsuojelullisesti arvokkaille alueille. Poikkeuksen muodostaa Koitajoen Natura 2000 -alueen itäpuolelle esitetty moniosainen kiviainestenottoalue (EO 2). Etenkin kaksi eteläisintä varausta ovat huonosti harkittuja. Molemmat aluevaraukset sijaitsevat välittömästi Asumajoen varressa, joka laskee puolestaan Koitajokeen.

Eteläisempi aluevaraus osuu lisäksi merkittäviä metsä- ja suoarvoja sisältävälle Lavakankaan alueelle, jossa on säilynyt huomattavan edustavien vanhojen metsien ja ojittamattomien soiden edustavaa mosaiikkia. Kyseinen alue on mukana luotojärjestöjen valtakunnallisessa suojeluesityksessä (kohde 223: Lahnavaara). Kohteen rajaus ja tietoja sen luontoarvoista löytyy osoitteesta: http://wwf.fi/mediabank/2771.pdfEsitämme noiden kahden eteläisen EO 2 -varauksen poistamista kaavasta.

 

Lisätietoja:

- Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1179 610, sposti: lauri.kajander (ät) luontoliitto.fi

 

 

Luonto-Liiton puolesta,

Helsingissä 14.3.2013

Pia Pässilä
puheenjohtaja

 

Sami Säynevirta
toiminnanjohtaja