Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto ehdotuksesta laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Lausunto ehdotuksesta laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Ympäristöministeriö

Viite: lausuntopyyntö, Dnro YM2/500/2014

 

Lausunto ehdotuksesta laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta


Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme lausuntonamme seuraavaa.

Luonto-Liitto kannattaa kansallispuiston perustamista Etelä-Konnevedelle. Ehdotuksessa esitetty kansallispuiston rajaus on maanomistusolot huomioiden hyvä, koska se sisältää kaikki alueella sijaitsevat valtion maat.

Kansallispuistoksi perustettava alue on noin 1544 hehtaarin pinta-alallaan kuitenkin kansallispuistoksi vielä melko pieni. Lisäksi kansallispuistoksi perustettava alue on hajanainen ja koostuu useista pienistä erillisistä alueista. Tämä on epäedullista sekä puiston ekologisen arvon että retkeily- ja matkailukäytön kehittämisen kannalta.

Luonto-Liitto esittää, että valtio kohdistaa kansallispuiston ympäristöön aktiivisia toimenpiteitä, joilla pyritään hankkimaan kansallispuistoon lisää alueita vapaaehtoisin kaupoin yksityisiltä maanomistajilta esimerkiksi kohdennetulla METSO-ohjelman markkinoinnilla. Lisäksi valtion tulisi varautua hankkimaan haltuunsa Konneveden Natura-alueeseen kuuluvia yksityismaiden kohteita, mikäli maanomistajat tarjoavat näitä valtiolle hankittavaksi.

 

Helsingissä 17.3.2014,

 

Leo Stranius

toiminnanjohtaja

Luonto-Liitto

 

Lisätietoja:

- Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1179610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

---

- Ympäristöministeriön tiedote lausuntokierroksesta 13.2.2014 (sis. linkki hallituksen esitykseen)