Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Kannanotto: Inarin retkeilyalue perustettava viipymättä

Kannanotto: Inarin retkeilyalue perustettava viipymättä

Inariin kaavailtu laaja, valtion retkeilyalue vahvistaisi Inarin matkailutarjontaa perinteisen retkeilyn, luontomatkailun sekä paikallisten asukkaitten virkistymismahdollisuuksien osalta sekä tukisi samalla Inarijärven perinteistä käyttöä. Metsähallituksen esityksen mukaan alueeseen kuuluisi Juutuan ja Myössäjärven alue, valtion maalla olevat virkistysmetsät sekä vesialueet läntisellä Inarijärvellä.

Inarin retkeilyalue tulee olemaan matkailijoita ja paikallisväestöä palveleva hieno luonto- ja retkeilykohde. Alue sijaitsee lähellä asutusta ja palveluja, mikä mahdollistaa luontoelämyksien kokemisen jo päiväreissulla. Jo nykyisellään suunnitellulle retkeilyalueelle suuntautuu vuosittain noin 200 000 käyntikertaa.

Aidolla tunturien, suurten metsien, jokien ja järvien kirjomalla alkuperäisluonnolla sekä hiljaisuudella on yhä suurempi kysyntä. Hyvä palvelutarjonta, reitistö ja retkeilyä palvelevat rakenteet tulevat olemaan jatkossa Inarin suurin voimavara matkailua kehitettäessä. Alueen helmiä ovat laajan Inarijärven ohella upeat vanhojen metsien saarekkeet.

Inarin kunta on hidastanut Inarin retkeilyalueen perustamista sisällyttäessään retkeilyalueen Inarijärven osayleiskaavaan. Kunta on halunnut selvittää mahdollisuutta kaavoittaa alueelle matkailua palvelevia rakenteita. Nykytilanne on pysäyttänyt retkeilyalueen suunnittelun ja kehittämisen. Ilman ajantasaista hoito- ja käyttösuunnitelmaa myös viimeiset nykymuotoiselta metsätaloudelta säästyneet alueet uhkaavat tulla hakatuiksi.

Lisäksi on tärkeää säilyttää luonnontilainen yhteys Inarin retkeilyalueen ja Hammastunturin erämaa-alueen välillä. Ainoa mahdollisuus tähän on Myössäjärveltä, Rahajärven luoteispuolelta Kalkuselän kautta.

Ottaen tämän kaiken huomioon, me allekirjoittaneet vaadimme, että:

  • Inarin kunta kiirehtii omia kaavoitusprosessejaan huolehtien samalla siitä, etteivät Inarijärveä koskevat kaavat pilaa retkeilyalueen ainutlaatuista luontokokonaisuutta.

  • Metsähallitus säilyttää alueen nykymuotoiselta metsätaloudelta säästyneet metsät hakkuiden ulkopuolella, ja julkistaa näistä alueista virallisen kartan sekä säilyttää luonnontilaisen yhteyden Hammastunturin erämaa-alueelle.


Inarissa 13.8.2009

Inarin luonnonystävät
Ecotourism in Northern Boreal Forests -leirin osallistujat